V.A.3.a. Kersenteelt

I.H. van Eeghen, De kersentol te Arnhem in het midden der zestiende eeuw. In: B.M.Gelre XLVIII (1946), blz. 90-100.
Blz. 90:         Amsterdamse kooplieden weigerde tol te betalen te Lobith over de door hen ingekochte kersen te Huissen.
Blz. 94-100:  1554 en verdere jaren. Betreft het ten onrechte heffen van tol bij de Lobithse Tol van kersen afkomstig uit Huissen met bijlage.

H.W.J. Derksen, Het Kersenwaag en Korenwaagpatent te Huissen. In: De Gelderlander van 21 februari 1957.

H.W.J. Derksen, De eerste Betuwse kers rijpte rood in het dorpje Angeren. In: De Gelder­lander van 15 januari 1954.

P. Driessen en C. Melchers, Kersenplukkers in 1920. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 121-123.

Druivenkrenter(sters). In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 277. Uit: De Gelderlander van 7 juni 1930.

C.J.M. Klomp-Tonk, Een mandje kersen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 52-53.

Een bijzonder kers. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 174.
Betreft kunstwerk van een kers.