V.A.3.b. Tabak

H.K. Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Zutphen, 1976.
Huissen:                        Blz. 216, 256, 311, (T 6.2), 327, 328, (T 6.8), 329, 385, 527, 549, (B 6.9), 551, (B 6.10)
B = Bijlage T = Tabel.

Th Gerritsen, Tabakscultuur in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1992), blz. 33, 35-39, 126.

Th. Gerritsen, Huissen en tabak. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 34-35.
Verschenen naar aanleiding van een tentoonstelling over dit onderwerp.

H. Hendriks, Huissens tabaksverleden. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 40-42.

J.H.F. Zweers, Koningsschild uit 1782 herinnert aan tabaksteelt. (De familie Huberts en de Huissense gilden 1777-1808). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 172-173.

J.H.F. Zweers, De tabaksteelt in Huissen tussen 1740 en 1771/1772. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 186-194.

In Huissen in 1811 ruim 200 tabakkers … In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 173.
Snipper

H.K. Roessingh en A.H.G. Schaars, De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825. Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826). Arnhem, 1996.
Blz. 223:                                       Prijs van de tabak in 1813.

Vrouwelijk beroep anno 1829. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 111.
Snipper.

Tabaksgewas van 1885. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 117.

Tabakshandel de Zwaan”. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 124.
Snipper.

H.W.J. Derksen, Het Kersenwaag en Korenwaagpatent te Huissen. In: De Gelderlander van 21 februari 1957.

H.W.J. Derksen, De "stadtstabacks- en kerssenwaege". In: De Nieuwe Koerier 1945.

In "die Stadstabackwaege" van Huissen valt de hamer op het aambeeld. In: De Nieuwe Koerier, 1948.

R.C. Tonk, Nieuwe "oude" aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 151-152.
Betreft tabaksnijmachine die door de Historische Kring Huessen is verwor­ven.

Huissen via tabak en druiven naar bloemen en planten. In: De Gelderlan­der van 11 februari 1995.