V.A.5. Jacht en Visserij


Vogelwet
1912. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 14.
Snipper.

Drie jagers. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 149.
Foto.

Aart Bijl, Visserij op de Gelderse rivieren. Van broodwinning tot vrijetijdsbesteding. Utrecht, 2011.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

R.J.H. Melchers, Palingstroperij in de Angerense Strang ? Een Huissense brief uit 1529. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 122-124.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Visexport verboden (1561). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 96-97.

E. Smit en J. Zweers, Een visserijconflict in 1565. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 57-61.

Stropers in Huissense visgronden (1894). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 164.

Een visserijconflict in 1896. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 109-110.