V.B.2. Industrie

B. Lensing, Die Sankt-Michaelis Eisenhütte, das erste große Eisenwerk am Niederrhein und im Münsterlande. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein Bd. 124 (1934), blz. 129-134.
Blz. 133:                       Huissen.

C.G. Neijenhuis, Veldovens voor de stadsmuur. In: Med. H.K.H. jrg 32 (2007), blz. 39-45.

G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. (diss. Nijmegen, 1987).
Hierin verschillende vermeldingen over Huissen.

G.B. Janssen, Stenen en Brood. Twee eeuwen baksteenfabricage in de oostelijke Over-Betuwe. Z.p, z.j. [1997]
Hierin verschillende vermeldingen betreffende de steenfabrieken te Huissen en Malburgen.

G.B. Janssen, Een krans van steenovens. Vijf eeuwen baksteenfabricage rondom Arnhem. Arnhem, 1996.
Blz. 47-49:    Overzicht van Huissense steenfabriekseigenaren.

G.B. Janssen, Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw. Aalten, 2008.
Blz. 429-430:                                Steenfabrikanten in Huissen.

G.B. Janssen, Colenbranders die stenen bakten. In: Van toen naar nu / Von einst bis jetzt jrg. 13 (1983), nr 3/4 blz. 86-90.
Blz. 88:                         1853, Stichting steenfabriek te Huissen aan het Looveer.

G.B. Janssen, De steenovens aan het Looveer te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 103-107.

G.B. Janssen, De figuur Willem Arntz (1845-1901). In: B.M. Gelre LXXVI II(1987), blz. 143-162).
Blz. 157:        Steven Arntz bezit de steenfabriek “De Koningspley” onder Huissen.

Openbare verkoping. In: Med H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 138. Uit: De Gelderlander van 31 oktober, 1 en 2 november 1897.
Betreft verkoop steenfabriek.

A.J. Neijenhuis en R.J.H. Melchers, Steenfabriek De Betuwe. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 108-111.

Willem de Wael, Relieken van vroegere veldovens. In: De Gelderlander van 17 mei 1941.
Betreft veldovens aan het Looveer.
Hans Marks
, Knechten knechten. De ervaringen en verbeelding van sociale ongelijkheid in de baksteenindustrie 1920-1970 (Diss. Utrecht, 2009).
Blz. 33, 35, 39, 42, 125, 140 en 215:           Huissen.

J.H.F. Zweers, Arbeidsonrust in 1890. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 42-44.

Leo Tonk, Steenfabriek “De Betuwe” in 1925. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 104.
foto

A.P. Demon, De etenbrengers. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 3-5, 60-63, 72.

Ank Engel, Waar mijn brood is, is mijn vaderland. Nederlandse arbeiders in het Ruhrgebied tussen 1900 en 1940. Zutphen, 2019.
Blz. 115-116:                                Huissen (foto’s).

Duitslandgangers (1889). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 65. Uit: De Gelderlander van 11 april 1889.

P.G.M. Driessen, en J. Eeuwes, Huissense seizoensarbeiders in het Ruhrgebied (1898). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 54-57.

R.J.H. Melchers, Van sigarenfabriek tot kantoor en woning. Het pand Langestraat 52b. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz.141, 149-159.

Robert Melchers, Sigarenfabriek “De Nijverheid” opgericht door Dorus Putters in 1884. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 123-126.

Onthulling gevelsteen. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 14.
Betreft gevelsteen in voormalige sigarenfabriek.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.
Betreft droogkast afkomstig uit de sigarenfabriek aan de Langestraat.

Sluitzegel (1918-1926). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 163.
Afbeelding van een sluitzegel van de sigarenfabriek van G. van der Pluijm.

Redactie, Koninklijke sigarenfabriek “Insulinde”. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 21.
Snippers uit 1887-1888.

J.G.C.M. Eeuwes, Koninklijke sigarenfabriek “Insulinde” te Huissen (1888). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 15-16.

Mishandeling. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 191. Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 25 april 1911.
Betreft een arbeidsconflict in de sigarenfabriek van Van der Pluijm.

Mannen over de vloer. 50 jaar prefab betonvloeren. VBI. Z.p., 2001.
Betreft de geschiedenis van Milder en de VBI.

Martien van Hemmen, Een bijzondere plaquette van industrieel Jan Milder (1909-1965). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 144-146.

VBI. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 20.
Foto.