V.B. Secundaire sector

V.B.1. Nijverheid


H.W.J. Derksen
, In 15e eeuw in Huissen: 2 molens binnen de stad. In: De Gelderlander van 7 september 1968.

E. Smit, en J.H.F. Zweers, De economische teruggang van Huissen in de 17e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 245-251.

E. Smit, Niets nieuws onder de zon. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 3, blz. 22.

H.W.J. Derksen, Honderd jaar Heyckmann Huissen. z.p.,z.j.

A. Dorgelo, De klokkengieters Van Trier en hun werk. In: B.M. Gelre LX (1961), blz. 1-90.

H.W.J. Derksen, Huissense klokkengieters (Van Trier). In: De Gelderlan­der van 8, 9, 12 en 17 augustus 1963.

J. Koeling, De klokkengieters Van Trier en het Land van Cuyk in de 16e en 17e eeuw. In: Merlet jrg. 18 (1982), nr. 1 blz. 2-7.

W.F.W.M. van Heugten, Klokkengietersactiviteiten op het kerkhof van Elst in 1688. Rutger Peckel giet klokken voor Elst, Huissen, Ressen en Herwen. In: B.M.Gelre LXXXII (1991), blz. 48-51.

Nieuws uit het stadsmuseum “Hof van Hessen”. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 68.
Betreft een vijzel van Rutger Peckel.

Th.H. Janssen, "Het Klokje" een verdwenen klokkengieterspand. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 86-89.

D.A. Wittop-Koning, Nederlandse vijzels. Weert, 1989
Blz. 70-71:                    Vijzels van de gebroeders Van Trier.

E. Ihne, Die reformierte Kirche an der Grossen Strasse in Kleve. In: Kalender für das klever Land auf das Jahr 1959. Kleve, 1958. blz. 60-64.
Blz. 63:                          Klokkengieters te Huissen.

H.P. Hilger, Die Denkmäler des Rheinlandes, Band 5 Kreis Kleve, Teil Kranenburg - Zyfflich. Düsseldorf, 1970.
Blz. 24:          Opschrift op de in 1644 door Johan van Trier te Huissen gegoten Mariaklok voor de Stiftskerk te Kranenburg ( ... Johannes A Trier Me Fecit Hvissensis)

J.H.F. Zweers, Een Huissense vijzel in Brugge. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 30-32, 57 (reactie).

J.H.F. Zweers, Wonen en werken in Huissen 1722, 1765. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 97-101.

J.H.F. Zweers, Werken in Huissen-Stad in de 18e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 76-78.

De orgelmakers Kuerten en Stöcker. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 176.

J.H.F. Zweers, Mandenmakerij in de Pruisische tijd. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 137-138.

A.P. Demon, Mandenmakerij in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 120-133, 137-143.

Bennemake’ (1898). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 107.
Snipper.

Bennemake’ (1898) In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 120.
Snipper.

Foto's gevraagd van oude beroepen en functies. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 28-29, 35.
Met foto van het schillen van teenhout ten behoeve van de mandenmakerij.

Wilg en Mand, Bulletin van de Stichting Wilg en Mand jrg. 2 (1982), nr 4.
Blz. 39 en 45                 Mandenmakerij te Huissen.

J.H.F. Zweers, Koperslager Scheers. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 99.

A.J. Demon. De touwslagerij. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 129-133.

A.J. Demon, De Touwslagersbaan. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 133-135.

R.J.H. Melchers, Een oud kasboek. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 52-53.
Betreft een kasboek afkomstig van schilder G.H. Rutjes over de periode 1885-1887.

Leerlooierij (1818) In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 101.
Snipper.

Leerlooierij aan de Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 94.

Maat- en reparatiewerk. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 40.
Foto van het uithangbord van schoenmakerij A. Lippmann.

Bakker Lamers van het Klaphek. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 159.

P.G.M. Driessen, Het waterrad van Piet Wissenburg. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 139-140.

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonnetje (1977). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 181.
Betreft de lederwarenwinkel van de familie M. Kersten.

Zadelmakersknecht. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 18. Uit: De Gelder­lander van 21/22 januari 1912.

Costumes. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 24. Uit: De Gelderlander van 21/22 januari 1912.

Snipper. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 157
Betreft een advertentie uit 1939-1940 voor werkkleding door Joh. Timmermans.

Nijverheid 50 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1977/1978), blz. 75.

P.G.M. Driessen, 80 Jaar Drukkerij Kuipers in Huissen-Stad. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 94-100.

Piet Driessen, 50 jaar Nijhuis-Bouwbedrijf 1936-1986. Z.p., 1986.

Kousenreparatrice gevraagd. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 198. Uit: De Nieuwe Koerier van 7 december 1956.

V&D aan het Klaphek 1 april-grap. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 40.
Snipper.

E. Smit, Parijs in Huissen (1950). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 62-63.
Betreft de herbouw van de panden van Huisman schoenhandel en levensmiddelenbedrijf “De Gunst” in de Vierakkerstraat.

P.G.M.Driessen, De economie van Piet Joosten. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 66-67, 72.

Petroleumhandel in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 45.
Fotocollage.

Huissense reclameobjecten. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 48, 100, 132-133, 157-159; jrg 44 (2019), blz. 54, 114 (reactie in Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 32); Aanwinsten jrg 20 (2020), blz. 20; jrg. 45 (2020), blz. blz. 69-71 (Rectificatie zie: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 112), blz. 82; jrg. 46 (2021), blz. 20-23; Reacties jrg. 46 (2021), blz. 35; jrg. 47 (2022), blz. 80-81.