V.D. Statistiek

E. Smit, en J.H.F. Zweers, de economische teruggang van Huissen in de 17e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 245-251.

W.J. van Baal en A.G.M. Muller, Huissens bevolkingsverloop in de Pruisi­sche tijd. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 157-161.

W. Fabricius, Erlauterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. Die Karte von 1789. Bonn, 1898.
Blz. 231, 237, 244, 246, 250 en 252:           Huissen.

E. Smit, Inkomensverhoudingen in Huissen anno 1807. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1977/1978), blz. 106-107.

Zielental 1940. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 109.