V.C.2 Middenstand

E. Smit en J.H.F. Zweers, Verkoopverbod op zon- en feestdagen (1628). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 40-41.

H.W.J. Derksen, Ook in voorbije eeuwen groep neringdoenden sterk in Huissen vertegenwoor­digd. In: De Gelderlander van 21 oktober 1959.

J.H.F. Zweers, Wonen en werken in Huissen 1722,1765. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 97-101.

J.H.F. Zweers en E. Smit, Bakker van Rijsewijk en zijn speculaasplanken. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 149-152.

R.A.M. Vermaas, Het komt voor de bakker. Huissense bakkers in de jaren vijftig en zestig. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 1, 30-40.

J.H.F. Zweers, "Vleiskeure" 1989. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 141-144.
Betreft de oprichting van een slagerij in 1871.

Teleurstelling voor den slager S. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 254. Uit: De Gelderlander van 20 oktober 1878.

Het wijnpakhuis van den heer Pilgrim. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 106. Uit: De Gelderlander van 6 februari 1891.

E. Smit, Uit de goede (?) oude tijd. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 2, blz. 15.

H.W.J. Derksen, Een halfje meer. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 99, 116.

Prijzen 65 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 10. Uit: De Gelderlander van 18 april en 24 mei 1911.

Nette schoentjes. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 117. Uit: De Gelderlan­der van 28/29 april 1912.

Maat- en reparatiewerk. In: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz. 40.
Betreft het uithangbord van schoenmakerij Lippmann.

Winkeltijdenbesluit, nieuw ? In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 105.

Alb. Melchers. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980) blz. 134. Uit: De Gelderlan­der van 31 december 1929.

Slagerij Gravekamp (1940). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 39.

J. Steijntjes In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 72.

Lamers levensmiddelen. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 84.

Bakkerij De Zon. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 61.

Werkkleeding. In: Med. H.K.H. jrg 24 (1999), blz 157.
Advertentie van de familie Jo. Timmermans (1939/1940).

Banketbakkerij. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 151.
Advertentie van Banketbakkerij De Zon uit 1939-1940.

Rijwielen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 159.
Betreft een advertentie uit 1939-1940 van rijwielhandel Kemperman.

Snipper. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 14
Betreft een rekening van schoenreparatiebedrijf H. van Hoek (1950).

H.W.J. Derksen, Middenstand Huissen in bevrijdingsjaar. In: De Gelderlan­der van 21 oktober 1959.

Advertenties uit een feestgids (1947). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 95-96, jrg. 27 (2002), blz. 101.

P.G.M. Driessen, De boekhouding van Piet Joosten. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 26.

R.J.H. Melchers, Kolenhandel Van Bon. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 31-34.

Petroleum in Nederland? (1898). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.
Snipper.

’t Leste tütje. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 22.
Betreft slagerij J. ten Westeneind.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 81.
Betreft een flesje van drogisterij Berendsen.

J.J.H. van Wissen, Twee haartangen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 134-135.

J.J.H. van Wissen, De kapperszaak van H. van Wissen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 123.

Joop Brons, Lange häör. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 13.
Over de kappers in Huissen in de jaren 1960.

Het cafetaria van Eef Jeurissen. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 39.
Foto.