V.C.3. Vervoer en verkeer

J.W. van Petersen, Reizen is tol betalen. Aalten, 2002.
Huissen:        105, 130, 134, 137, 144, 159, 186, 203, 234, 236-239, 294, 295, 297, 301, 321, 332, 411, 451, 461, 466, 472, 486-488, 495, 523, 558, 654.

F. Gorissen, Stede-Atlas van Nijmegen. Arnhem, 1956.
Blz. 68:                         Romeinse straatweg Duffelward-Carvium-Angeren-Huissen-Elden
Blz. 59-60:                    Verkeer Arnhem-Nijmegen via Huissen o.m. wegversper­ring in 1433.

Robert Melchers, Oude Huissense paden. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 131-133.

Postduif (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 131.
Snipper.

H.W.J. Derksen, Huissen: 5 1/8 uur gaans van Kleef. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 53, 55-56.

Botsing (1888). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 65. Uit: De Gelderlander van 23 oktober 1888.
Snipper.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Voor omnibus en stoomtram. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 85-88.
Betreft een inleiding op het afgedrukte gedicht van dominee R.H. Graadt Jonckers over de Overbetuwse huifkar uit 1848.

N.H. Henket, Lokaal-spoorwegen in Nederland. Amsterdam 1871.
blz. 28-29:                     Huissen.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 119
Betreft een herdenkingsbord van 50 jaar G.T.W. (1934).

Stalhouderij van de familie Bosman. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 36.

Derk Jan Prins, Gevelsteen in pand Rijnstraat 1 herinnert aan stalhouderij Bosman. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 133-134.

Huissens Rijmachine Ao 1888. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 6.

Omnibus (1888) In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 68. Uit: De Gelderlander van 23-24 december 1888.

H.W.J. Derksen, De mensen zetten hun klok gelijk op omnibus. In: De Gelderlander van 9 augustus 1973.

Van Sonsbeke, De mensen zetten de klok gelijk op de omnibus van Gerrit Holland. In: Van Sonsbeke, Arnhemse straten geplaveid met herinneringen I. Arnhem, 1982. blz. 6-8.

Omnibus In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 25-27.

R.G. Klomp, De Betuwsche Stoomtramweg - Maatschappij. Alkmaar, 1996.
Hierin veel vermeldingen en foto’s over de B.S.M. en Huissen.

R.C. Tonk, De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 121, 125-140.

Het wenschelijke eener stoomtram. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 94. Uit: De Gelderlander van 7 november 1897.

Eldense kerkgeschiedenis. In: Stem uut Elden. Bijlage bij Kringbulletin van de Historische Kring Elden no 10 (januari 1984).
Over de stoomtram Elden - Huissen - Bemmel.

J.H.F. Zweers, De aanleg van de trambaan in 1909. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 121, 138-141.

Leverworst in het tramkantoor. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 115, 120. Uit: De Gelderlander van 9 december 1911.

Nette reizigers (1915). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 65. Uit: De Gelderlander van 9 november 1915.
Snipper.

Raadsvergadering Huissen 1919. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 39. Uit: De Gelderlan­der van 1 maart 1919.

Rumoer In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 199. Uit: De Betuwe van 17 september 1948.

Dijkafrit 1956 (foto). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 36.

"Majje", van Aalten vervoerde de paters. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 199.

C.J.M. Klomp-Tonk, Ik heb mijn wagen volgeladen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 54-61.
Betreft het vervoer van goederen naar de verschillende markten te Arnhem.

H.W.J. Derksen (†), De gemeentelijke postbesteller (1848). In: Bij de Tijd jrg. 44 (2015), nr. 8 blz. 18-19.

H.W.J. Derksen, Huissens Tante Pos gebruikte één "s". In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 23.

G.H. Bedeaux, Huissen, Huisen en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 166-171.

Telegraafcommissie (1887). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 122.
Snippers

Fietsen op de markt. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 18. Uit: De Gelderlander van 30 juli 1920.

F. Gorissen, Geschichte der Stadt Kleve von der Residenz zur Bürgerstadt von der Aufklärung bis zur Inflation. Kleve, 1977.
Blz. 157:       1855-1862, Scheepsverbinding Arnhem-Kleef met aanlegplaats te Huissen.

H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal - 650 jaar geschiedenis van mensen en water. Zutphen, 1972.
Blz. 79:                         1584, Nijmeegse schippers bezoeken Huissen met het verzoek om inlichtingen over de passage van Arnhemse schepen via Huissen.
Blz. 337:                       Over het meebetalen van Huissen aan de dijk van de Over-Betuwe.

J.W. van Petersen, Reizen is tol betalen. Aalten, 2002.
Blz. 237-239: Looveer:

Ferdinand van Hemmen, Pont Looveer stak al over in 1696. Oeververbinding Huissen-Loo eeuwenlang van vitaal belang. In: De Gelderlander van 26 november 1988.

R.J.H. Melchers en F.M. van Hemmen, Het Looveer. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 190-203.

Hans Lamers, Heen en weer, heen en weer … met de pont van Westervoort naar Huissen, vice versa. In: Bij de Tijd. Kwartaalblad van de Historische Kring Westervoort jrg. 33 (2016), nr. 1, blz. 129, 137-140.

Looveer in 1826. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 2.

H.W.J. Derksen, Ook Huissen (Looveer en Middelwaard) lag in het Concor­dia-vaargebied. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 70-71.

Aart Bijl, Stoomboot-Onderneming Concordia te Arnhem (1877-1958). Zaltbommel, 2018.
Blz. 43-44:    Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Stoomboot-Onderneming Concordia vanuit Arnhem de gebruikelijke reis naar Huissen voor de processie (op 25 juni 1916).

Het Looveer. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 1, 90 [reactie].
Foto.

Looveer in gedwongen rust (1940). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 157, 186, 195.
Foto’s.

C.G. Neijenhuis, Het Lendaan terug op de kaart. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 46-47.

W.W. van R., Het Veer te Malburgen. In: B.M. Gelre XVI (1913), blz. 81.

Het oude Malburgse veer. In: Arnhems Dagblad van 6 mei 1954.

Het tarief van het veer op Malburgen (1849). In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 98.

Album van Arnhem’s omstreken. Tien naar de natuur getekende gezigten, met geschiedkundige bijschriften. Arnhem, z.j. [±1860].
Prent van het veer te Malburgen.

Het Malburgse Veer in de 19e eeuw. (prent). In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 85.

H. Stam, Hoe was de oeververbinding in onze stad, voordat de schipbrug bestond ? In: De Gelderlander van 2 juni 1955.