III-N1 Algemeen

Artikelen over Huissen in oorlogstijd. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 93.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Huissense oorlogsslachtoffers en omgekomen niet-Huissenaren. Een voorlopige opgave. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 200-216, 221-223, 229, 240; Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 115. Aangevuld gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 45-57, 114 (reacties).

Lijst van omgekomen burgers van Huissen en gesneuvelde geallieerde militairen tijdens de tweede wereldoorlog. In: Stedelijke herdenkingsbijeen­komst september - oktober 1944 - 1994. Huissen, 1994. blz. 8-12.

­Th.H. Janssen, Ter nagedachtenis. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 83-90.
Kopie van de lijst van oorlogsslachtoffers uit Med. H.K.H. aangevuld met slachtoffers die na de terugkeer in 1945 vielen door achtergebleven explosieven.

J.H.F Zweers, Negen foto’s van het verwoeste Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 70-71.

J.H.F. Zweers, Verwoest en herbouwd Huissen. Een wandeling door verwoest en herbouwd Huissen (1943-1945) – 2019. Huissen, 2019.
Met een inleidend artikel over Huissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Niels Coppes, Oorlogssporen Hans Sibbelee Amsterdam – Betuwe 1945. Nijmegen, 2000.
Blz. 70-71.    Gezicht vanaf de Rijndijk op Huissen.

H.W.J. Derksen, De geschiedenis beleefd (met een inleiding van dr. E. Smit). In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 178-184.