Onderverdeling Categorie Burgerij tijdens  en na de oorlog