III-N6a Burgerij. De periode mei 1940-september 1944

Bord met Huissense oorlogsslachtoffers. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 90.

W.A.-Mars in 1941. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 47-52.

Mei en de Tweede Wereldoorlog. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 62.
Overzicht van leden van de Werkgroep Winterhulp Nederland in 1941.

J.H.F. Zweers, Joodse Huissenaren omgekomen in Duitse vernietigingskampen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 96-97.

J.H.F. Zweers, Klokkenroof 1942. (Uit het Liber Memorialis van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 134-138.

A.J. Neijenhuis, Huissense slachtoffers van het bombardement op Nijmegen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 18-21, 53 [reactie]

J.H.F. Zweers, Kermis in oorlogstijd. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 28.