III-N5b Frontstad, evacuatie en terugkeer (september 1944-voorjaar 1945) 


Bord met Huissense oorlogsslachtoffers. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 90.

C.G. Neijenhuis, Arnhemse vluchtelingen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 84.

A.B. Vos, Ik, evacuée uit Arnhem. Z.p., 2008.

Derk Jan Prins, ‘ik evacuée uit Arnhem’. Een schenking. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 46.

Hoe werd Huissen geëvacueerd? In: De Gelderlander van 25, 31 oktober 1957. (Gedeeltelijk opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 164, 167-168).

De evacuatie van Huissen 1944. (bespreking van een scriptie). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 89.

17 september 1944 (lied). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 111, 125-126.

Evacuatielied. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 16.

Annie Tonk-Hegeman Evacuatielied (fragment) In: Bij de Tijd jrg. 44 (2015) nr. 8 blz. 18.

Na het bombardement. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 41, 48.
Betreft de foto van vluchtende burgers op 2 oktober.

Jenneke Hiensch-Hess en Paul van Lunteren, “Uit nood geboren”. De taak van de Joodse arts A. Behrendt in het Dienstgebouw op de Hoge Veluwe, 1944-1945. Ede, 2019.
Blz. 114-115:                                Namen van uit Huissen afkomstige baby’s die werden opgenomen.

Huissenaren gingen op evacuatie. Een vijftal boeken (met vele namen). In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 113-114.

R.A.M. Vermaas, Een Huissense exodus. De evacuatie van Huissen, oktober 1944 – juni 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 48-72.

P.G.M. Driessen, Waarom juist Eemnes? In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 73-77.

P.G.M. Driessen, Huissenaren in Eemnes. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 136-138.

Doede Douma en Reinder Tolsma, Vluchtelingen in Oostdongeradeel. Metslawier, 2019.
Blz. 225-235:                Geëvacueerde families uit Huissen in Niawier.

H. Bollen en H. Jansen, Het manneneiland - Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Betuwe van september 1944 tot juni 1945. Zutphen, 1982.
Veel vermeldingen over Huissen.

J.J.G. Boot, Burgemeester in bezettingstijd. Apeldoorn, z.j.
Blz. 267:                       In november 1944 trekken Huissense evacuees door Wisch en Terborg.

J.H.F. Zweers, Van Huissen zien wij niet veel meer terug. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 30-34.
Betreft een brief van 2 november 1944 van Herman Pelkman aan Thijs Hendriks over de gebeurtenissen in Huissen in oktober 1944.

J.H.F. Zweers, De laatste evacuees. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 60-61.

S.C.C. Albeda (e.a.), J.A. Houtkoper burgemeester van de gemeente Echteld 1945-1980. Tiel, 1980.
Blz. 4 4e kolom.            Huissen.

Jan Baar, Noodgedwongen in den berg. Evacués uit Arnhem en omgeving, september 1944 – juli 1945. In: Werinon. Uitgave van de Historische Kring Nederhorst den Berg. Nr. 57 (mei 2005) blz. 20-24.
Betreft de families Huberts en Van Dalen.

Joop Brons, Huissense kerstmis in 1944 in Lunteren. In: De Gelderlander van 23 december 2004.

J. Schroër, Twaalf maanden tussen hoop en vrees. Z.p., 1994
Blz. 36:          3 december 1944 ontmoet de auteur een groep Huissense boeren, die net hun gezinnen en huisraad op karren verdreven zijn uit Otterlo en verder trekken naar Barneveld.

Sinterklaasgedicht (1944). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz.174.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Huissense oorlogsslachtoffers en omgekomen niet-Huissenaren. Een voorlopige opgave. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 200-216, 221-223, 229, 240; Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 115. Aangevuld gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 45-57, 114 (reacties).

Lijst van omgekomen burgers van Huissen en gesneuvelde geallieerde militairen tijdens de tweede wereldoorlog. In: Stedelijke herdenkingsbijeen­komst september - oktober 1944 - 1994. Huissen, 1994. blz. 8-12.

­Th.H. Janssen, Ter nagedachtenis. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 83-90.
Kopie van de lijst van oorlogsslachtoffers uit Med. H.K.H. aangevuld met slachtoffers die na de terugkeer in 1945 vielen door achtergebleven explosieven.

Massagraf wordt gerestaureerd. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 30-32.

Massagraf fraai gerestaureerd. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 126, 222.

H.W.J. Derksen, Nogmaals het massagraf. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 201.

Jan Brouwer, Sta eens even stil ter nagedachtenis en ter bezinning. Oorlogs- en Bevrijdings­monumenten in de Over-Betuwe. Heteren, 1990.
Blz. 50-51:    Oorlogsmonumenten te Huissen (met foto’s).

Monument bij het Looveer. In: Driepas jrg. 21 (2004), nr. 3 blz. 67.

Martien van Hemmen, De drie verloren zonen zijn weer terug in Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 23 (2010), nr. 1 blz. 31-33.
Betreft Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

Martien van Hemmen, Drie verloren zonen krijgen welverdiende aandacht. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 39-44.
Betreft Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

Derk Jan Prins, Onthulling gedenkteken. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 45.
Betreft de onthulling van een gedenkteken voor Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

Martien van Hemmen, Exodusmonument in Huissen is van een tweeling. De Slag om Arnhem krijgt een extra dimensie. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 92-95.
Betreft de onthulling van een tweede gedenkteken voor Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

Exodus Onthulling gedenkteken 17 april 2010. Z.p., z.j. [2010].
Betreft gedenkteken voor drie verdronken Huissenaren op 21 oktober 1944.

Martien van Hemmen, Onthulling van markant monument verwijzing naar de gilden. In: Huissense Gildenkroniek jrg 27 (2014) nr. 3 blz. 27.

Derk Jan Prins, Monument voor evacués in Nijkerk onthuld. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 98.

Derk Jan Prins, 25 juni 2011. Onthulling derde Evacuatiemonument. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 134.

Huissen de zwaarst getroffen plaats in de Over-Betuwe. In: Arnhemsche Courant van 27 april 1955.

G.H. Knorth, Het tuinbouwcentrum van Huissen kwam er slecht af. In: De Betuwe van 29 april 1955.

H.W.J. Derksen, Een aantal bijzonder foto’s. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 197-199, 212, 217-220, 225-226, 231.
Betreft foto’s van de verwoesting van Huissen in het najaar van 1945 genmaakt door G. Bodewes.

Martijn Reinders, Oorlog in Park Lingezegen. Sporen uit de bodem van het front tussen Arnhem en Nijmegen. Amersfoort, 2020.

Oorlog in park Lingezegen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 114.
Bespreking van bovenstaand boek.

Verwoesting in de Langestraat. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 42.

De vijftigste mei. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 37.
Foto van verwoeste Langestraat.

Zwaar getroffen Langestraatgedeelte. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 211.

Gebombardeerde Vierakkerstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 166.

Koos Meeuwsen, Onbekende foto’s Gasthuisstraat uit 1945 duiken op. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz.10-13.
Betreft foto’s gemaakt door Hans Sibbelee.

W.F. Pelgrim, Door bombardement verdwenen. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 63-64, 68.

Oorlogsverwoestingen In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 148.

De verwoeste Zandse Kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 107.

Verwoestingen op Huissen-Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 108.

J.H.F. Zweers, Van Dolle Dinsdag tot Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 162-173.
Betreft de correspondentie tussen gemeentesecretaris Van Dort en burgemeester Dony gedurende deze periode.

Evacueetje geboren in Oldemarkt 17 februari 1945. In: De Silehamer jrg. 28 (maart 2020), blz. 5-13.
Betreft de geboorte van Marietje Schraven.

P.R.A. van Iddekinge, Een provinciaal interregnum. Provinciaal bestuur van bevrijd Gelderland, september 1944-augustus 1945. In: B.M. Gelre LXXXIII (1991), blz. 89-123.
Blz. 95:          1944, 4 oktober, bijeenkomst van burgemeesters van bevrijde Gelderse gemeenten. Burgemeester van Huissen is er ook bij ook al is Huissen nog bezet.

J.H.F. Zweers, Van Dolle Dinsdag tot Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 162-173.
Betreft de correspondentie tussen burgemeester Dony en gemeentesecretaris Van Dort tijdens deze periode.

J.H.F. Zweers, Oorlog in cijfers. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 125-132, 135-136.