III-N5d Wederopbouw

R.A.M. Vermaas, “Zat ik nog maar in Steggerda” De wederopbouw in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 163-200; jrg. 30 (2005), blz. 11 (rectificatie).

Jan Zweers en Emile Smit, Plannen onder spanning. De onwaarschijnlijke conflicten van de wederopbouw van Huissen. In: Terugblik “De Betuwe herrijst”. De wederopbouw in het Rivierengebied na de Tweede Wereldoorlog. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum deel 23. Opheusden, 2022 blz. 27-38.

Bekendmaking. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 28-29.
Facsimile van een bekendmaking van het Militair Gezag dat de bevolking mag terugkeren uit 1945.

Het Programma van De Centrale Stichting "Herstel Betuwe". Elst, 1945.

M.H. de Vries, Terugkomst. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 126.
Fragment uit: M.H. de Vries, Tussen glasscherven en granaten. Oorlogsdagboek 1944-1945. Meppel, 1985.

Piet Lamers, De trieste thuiskomst. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 42-44.

Everhard Vliem, de terugkeer. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 36-39. (Van opmerkingen voorzien door J.H.F. Zweers en E. Smit).

Hans Hoen, De Thuiskomst. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 29 (Reactie In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 68).
Betreft de familie De Koning (Hoek Van Wijkplein-Wijngaarden).

J.H.F. Zweers, Drie keer in mei. De Kroniek van de Paters Dominicanen over mei 1940, mei 1943 en mei 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 53-60.

Martien van Hemmen, “Bevrijdingsslachtoffers”. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 130-132.

J.H.F. Zweers en J.A.M. Wannet, Huissen in wederopbouw (1945-1946). In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 66-70.

De Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 161.
Foto van de Gelderse gevel in de steigers.

Veertig jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 41.

Onze Jaren 45/70. Haarlem, z.j.
Blz. 74:                         Over oorlogsschade te Huissen.

J. Knuiman, Kattenvangster van Elburg. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 48.

H.M. Vedder-Zweers, Nu ben ik de dut door. Een brief uit Huissen van juni 1945. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 50-51.

J.H.F. Zweers, Vier onbekende foto’s uit 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 154, 163-171. Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 13 (reactie).

Ellende tusschen twee rivieren. In: De Gelderlander van 18 mei 1955.

Volk in nood - Oorlogsgedenkboek van de Betuwe en de boorden langs Rijn en Waal. Amsterdam, 1946.
Blz. 50-54, 177, 180:    Huissen.

J.J. van Bolhuis, Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd (4 dln). Arnhem/ Amsterdam, z.j.
deel 4: blz. 328:   Huissen.

J.H.F. Zweers, Verwoesting en wederopbouw vanuit de lucht gezien. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 174-179; Med H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 16 (reacties).

J.H.F. Zweers, Vier onbekende foto’s uit 1945. In: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz 163-171.

Betreft foto’s van de verwoeste Langestraat en Vierakkerstraat uit de zomer van 1945.

Jan Wannet, Huissense Gilden als voorbeeld van de wederopbouw. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 31 (2018), nr. 1 blz. 24-26.

Artikel over de conflicten in de wederopbouwtijd. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 89.

Derk Jan Prins, Tempelierenstraat 1: hét monument van Huissens Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 71-76.

Theo Hegeman,Schenking dagboek “Nieuws van het Tip Top Front”. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 152-154.

Een trouwjurk uit parachutestof. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 83.
Opgenomen in de tentoonstelling “Huissen herleeft”.

C. Neijenhuis, Een nooit gebouwde brandweerkazerne. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 49, 80-81.