III-N4 Militaire gebeurtenissen september 1944-april 1945

Kring heeft bijna complete oorlogsdocumentatie sept. "44 - april '45. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 179.

P.R.A. van Iddekinge, Gelderland 1944 -1945. Notities in de marge van een eigentijd­se geschiedschrijving. In: BM Gelre (1982), blz. 144-154.
Blz. 152:                       Verwacht veel van speurwerk van Historische Kring Huessen naar oorlogsgeschiedenis.

Liberation route Europe Noord-Brabant & Gelderland. Elst, z.j. [2013].
Kaart met daarop aangegeven luisterplekken waaronder Huissen.

Martijn Reinders, Oorlog in Lingezegen. Sporen uit de bodem van het front tussen Arnhem en Nijmegen. Amersfoort, 2020.
Hierin verschillende vermeldingen over de oorlogshandelingen in Huissen.

J.H.F. Zweers, Van Dolle Dinsdag tot Wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 162-173.
Betreft de correspondentie tussen burgemeester Dony en gemeentesecretaris Van Dort tijdens deze periode.

J.H.F. Zweers, Kermis in oorlogstijd. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 28.

H.W.J. Derksen, Huissen en de Slag om Arnhem. In: De Gelderlander van 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 september 1959.

H.W.J. Derksen, Bombardement van 17 september '44 Huissen-Looveer eiste 23 doden. In: De Gelderlander van 17 september 1954.

R.A.M. Vermaas, “Je graaft een gat voor je eigen” Het Looveer en de Slag om Arnhem. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 142-159.

Monument aan het Looveer. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 117, 120.

L. de Jong, De Bezetting (5 dln). Amsterdam, 1965.
Deel 5 blz. 68:          Huissen en de Slag om Arnhem.

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10a: het laatste jaar I; eerste helft. ’s-Gravenhage, 1980.
Blz. 321, 339:            Huissen en de Slag om Arnhem
Blz. 504, 504n:          Evacuatie vanuit Huissen en bombardement van 2 oktober
Blz. 505:                    Kaart met daarop inundatie van de Betuwe
Blz. 511:                    Bijna honderd burgerslachtoffers te Huissen.

F. van Hemmen, Huissen in de periode september - oktober '44. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 121-122, 166-178.

E. Smit, en J.H.F. Zweers, Huissen als frontstad. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 43-46.

De Oorlogskroniek van de Paters Dominicanen over de periode september-oktober 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 176-180; jrg. 22 (1997), blz. 1, 28-31, 52-56, 98-101, 134-139.

Vincent Siepman, Dagboek van een brandweercommandant. Fragmenten van het Rapport van de Brandweer der gemeente Huissen van 17 september tot 23 oktober 1944. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 47-57.

Vin Siepman en Henny Derksen, “Gehuld in vlammen en rook” Verslagen over de oorlogssituatie in Huissen september – oktober 1944. Huissen, 2004.

Rectificaties bij boekje Gehuld in vlammen en rook. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 43 en in: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 10-11.

Evacuatie Huissen (1944). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 51-52.
Artikel afkomstig uit het Gelders Dagblad ed. Zuid-Gelderland van 24 oktober 1945.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De notities van Eef Hoedt. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 122-133.

H.W.J. Derksen, Verzetskruis voor ("oude") brandweer. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 83-84, 103-104.

Chil Szerkowski, Zij die voor U paraat stonden. Arnhem,1945. (Opnieuw uitgegeven; Huissen, 2014)
Blz. 57 e.v.    Verschillende vermeldingen over de situatie in Huissen vanaf 2 oktober 1944.

2 oktober 2014 70 jaar na 1944. Bombardement op Huissen. Market Garden en Huissen.
(Herdenkingsboekje).

De ramp van 2 oktober 1944. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 33.

Wie kan inlichtingen verschaffen ? In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 38-39, 70, 114, 192-194.
Betreft een te Angeren neergestort geallieerd vliegtuig.

A.C.M. van Bon, Berging en identificatie van Short Sterling EF 260 op Bergerden. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz.147-152.
Betreft het neerstorten van een vliegtuig van het type Short Sterling EF op 20 september 1944.

A.C.M. van Bon, Het verhaal van Dennis T. Watts. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 29-32.

H. Janssen, Legernummer 0-754530. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 77-81.
Betreft het neerstorten van een vliegtuig op 24 september 1944.

Theo Roelofs, En nog een ooggetuige. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 81-82.
Betreft het neerstorten van een vliegtuig op 24 september 1944.

A.C.M. van Bon, Piloot Bruno Kolthoff en zijn Messerschmitt. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 186-188.

De study van Erwin Jolasse. Met een inleiding van E. Smit. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 79-92.
Betreft de periode oktober-november 1944.

F.M. van Hemmen en J.H.F. Zweers, In de vuurlinie (Gendt tussen september 1944 en mei 1945). In: C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (e.a), Gendt 750 Jaar Stadsrech­ten. Gendt, 1983. blz. 109-129.
Blz. 110-112:                                Huissen en de Slag om Arnhem en de Betuwe.

F. van Hemmen en J.H.F. Zweers, Een fragment uit de slag om "De Heuvel" (1 oktober 1944). In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1984), blz. 109-123, 125, 190.

F. van Hemmen, "Jullie winnen deze keer". Oorlogsgeweld golfde dagenlang op en neer op de strategische Heuvel in Bemmel. In: De Gelderlander van 1 oktober 1994.

E. Smit, "The target areas were well hit". (Het bombardement van Huissen). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 68-72.

H.W.J. Derksen, Tweede oktober. In: De Nieuwe Koerier van 13 oktober 1945.

H.W.J. Derksen, Bombardement Huissen-Stad tien jaar geleden. In: De Gelderlander van 2 oktober 1954.

W.J. Franken, Huissen bezweek onder een bommenlast. In: De Betuwe van 29 april 1960.

Michael J.F. Bowyer, 2 Group R.A.F. - A complete History 1936-1945. London, 1974.
Blz. 397:                       1944, 2 oktober. bombardement op Huissen.

H.W.J. Derksen, "...A strong point at Huissen was raided". In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 224.

Oorlog en verwoesting in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 160.
Foto van de verwoeste school aan de Langekerkstraat.

A.M.C. van Bon, Motor van Messerschmitt na 62 jaar eindelijk geborgen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 16-21.

H.W.J. Derksen, Toren 15 jaar geleden opgeblazen: Huissen-Stad wacht nóg op herbouw. In: De Gelderlander van 13 oktober 1959.

H.W.J. Derksen, Berichten uit bange dagen. In: De Gelderlander van 12 oktober 1955.

W.G. Lord, History of the 508th Parachute Infantry. Washington, 1977.
Blz. 56-57:    Amerikaanse patrouille te Holthuizen op 17-18 oktober 1944.

Ton van Bon, Piloot Ewald hacker stortte neer boven Huissen. Crash, berging en zoektocht naar familieleden. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 106-109.

E. Smit, Amerikanen op Holthuizen 15/16 oktober 1944. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 15-17, 20-27.

H.W.J. Derksen, Patrouille werd in beeld gebracht. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983) blz. 18-19.

Martien van Hemmen, De drie verloren zonen zijn weer terug in Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 23 (2010), nr. 1 blz. 31-33.
Betreft Henk Lentjes en de gebroeders Theo en Jan Straatman die op 21 oktober 1944 in de Rijn verdronken.

Ferdinand van Hemmen, Ooievaar brengt zondvloed: De onderwaterzetting van de Betuwe (December 1944 - maart 1945) Kesteren, 1995.
Hierin veel vermeldingen over Huissen.

J. Schröer, Twaalf maanden tussen hoop en vrees. Z.p., 1994.
Blz. 36:          Op 3 december ontmoet de auteur een groep boeren uit Huissen die met hun gezinnen en huisraad op karren verdreven zijn uit Otterlo en verder trekken naar Barneveld.

J.H.F. Zweers, Wat ? Was het raak...? stamelde "Gefreiter" Apitz. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 28-31, 40.

W.A.J., Met de Lincolns over Rijn en IJssel. Van Huissen begon de victorie. In: Geldersch Dagblad van 8 april 1946.

F.K. Hughes, A short history of the 49th West Riding and Midland Infantry Division, territorial army. Z.p.,z.j.
Blz. 38-42:    49th in de Betuwe en bevrijding van Huissen op 2 april 1945.

F.M. van Hemmen en J.H.F. Zweers, Operatie Destroyer. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 94-97.

Hen Bollen, Bijna 200 dagen frontgebied. In: De Gelderlander van 1 april 1995.
Betreft Operatie Destroyer.

H.W.J. Derksen, Pegasus keert weer. In: De Nieuwe Tijd van 17 september 1948.

E. v.d. Weerd, P.A. Veldheer en G. Grebolder, Bevrijdingsatlas Veluwe. Barneveld, 1985.
Blz. 13-14:                    Huissen i.v.m. Operatie Destroyer
Blz. 38:                         Huissen i.v.m. Operatie Anger.

Ferdinand van Hemmen, Gefopte Duitsers bestoken Driel en Elst. In: De Gelderlander van 8 april 1995.
Betreft Operatie Destroyer.

A.C.M. van Bon, 609 Typhoon Squadron attack road S of Huissen 2 april 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 153, 178-181.

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b. Het laatste jaar II, tweede helft. ’s-Gravenhage, 1982.
Blz. 1096:     12 april bevrijding van Arnhem vanuit o.a. Huissen.

C.P. Stacey, Official history of the Canadian Army in the Second World War Volume III The Victory Campaign. The operations in North-west Europe 1944-1945. Ottawa, 1960.
Blz. 571:                       Gebruik van boten om troepen bij Huissen over de Rijn en IJssel te zetten bij de bevrijding van Arnhem.

Een Bossenaar de enige Nederlandse ooggetuige van Huissens bevrijding. In: De Nieuwe Tijd jrg. 3 (1948), nr 16.

De enige Nederlandse ooggetuige van Huissens bevrijding. In: De Gelder­lander van 8 april 1995.

J.V. Brekelmans, De enige Nederlandse ooggetuige van de bevrijding van Huissen. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 131-132

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b, het laatste jaar II, tweede helft. Den Haag, 1982.
Blz. 1142:                     1945, 13 april. Overtocht geallieerden over de IJssel bij Huissen met kaart op blz. 1138.

De bevrijding van Huissen. In: Huissen (Gld), 600 jaren stad. Huissen, 1948. blz. 45-49.

Belgische militairen te Huissen in de maand april 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 120.

H.W.J. Derksen, Belgische oud-strijders op bezoek. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 7-8, 52.

M.H. de Vries, De Belgen en Huissen-Zand: een reactie. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 157.

H.W.J. Derksen, Nog een gesneuvelde Britse (onbekende) militair. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 153-154.

H.W.J. Derksen, S.V. "Montgomery" wilde de zes Britse graven verzorgen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 122, 148-152, 159.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Minstens 32 Duitsers sneuvelden te Huissen van 10 mei 1940 - april 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 191, 195-197.

H.W.J. Derksen, "Bürgermeister in Zaand ... bei Arnheim". In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 198.