III-N2 Mobilisatie en mei 1940

C. Neijenhuis, Brieven aan Herman. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 82-85.
Betreft een ongedateerde brief over de mobilisatieperiode (1939).

Kerstgevoel in 1939 In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 174-175.

H.W.J. Derksen, Veertig jaar geleden was Huissen "garnizoenstad". In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 16-24.

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3. Mei ‘40. ’s-Gravenhage, 1970.
Blz. 85:                         Verdedigingslinie van Nijmegen tot Huissen.

Koos Meeuwsen, Science fiction in Huissen. Uniek infrarood systeem getest. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 16-17.

De Strijd op Nederlands grondgebied tijdens de wereldoorlog, hoofddeel III, deel 2: De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, mei 1940. Den Haag, 1954.

H.W.J. Derksen, Beschrijving van de krijgsgebeurtenissen in de Over-Betuwe in 1940 naar aanleiding van het verschijnen van Hoofddeel III, deel 2 van "De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de wereldoorlog". In: De Gelderlander van 21, 22, 28, 29, 30 januari 1954.

J.H.F. Zweers, De Betuwestelling in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 32-34.

Ben Janssen, De bewaking der bovenrivieren tijdens de meidagen van 1940. In: B.M. Gelre LXXXVIII (1997), blz. 140-166.
Blz. 146, 156-157:        Verdedigingssituatie in Huissen en gebeurtenissen aan het Looveer op 10 mei 1940.

Noodgeld. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 126.
Foto van in mei 1940 door het gemeentebestuur van Huissen uitgegeven biljet van ƒ 1,-.

Ton van Rooyen, Relaas van een torpedist. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 1-2, 4-16, 48, 70-77.

Th.H. Janssen, Toelichting bij het relaas van een torpedist. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 3.

H.W.J. Derksen, Monument aan Looveer was niet aan gevallen Torpedisten gewijd. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 25-30, 58, 61.

Jan Zweers en Ruben van Ottele, De oorlogsdagen van een Huissense soldaat (mei 1940). In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 66-67, 89.
Betreft Piet Lentjes.

Hans Hoen, Toon Hendriks in Duitse krijgsgevangenschap 1940-1945. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz.110-113.

H.W.J. Derksen, Het monument aan het Looveer. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 115.

Emile Smit, Een nooit geplaatst oorlogsmonument. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 93.

J.H.F. Zweers, Drie keer in mei. De Kroniek van de Paters Dominicanen over mei 1940, mei 1943 en mei 1945. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 53-60.

H.W.J. Derksen, Laatste versperringen van 1e grensverdedigingslinie verdwijnen. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 256.

B. Vinke, De Slag om de Grebbeberg. Het relaas van een soldaat. Enschede, 1990.
Blz. 249, 253:      Namen van de twee gesneuvelde Huissense soldaten met de vermelding van hun eenheid.

Huissense "stekelvarkens". In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 51.

H. Hoen, Huissenaren in Winterswijk-Koten tijdens de mobilisatie en begin oorlog 1940. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 71-80.