III-M Koninkrijk der Nederlanden (1816-   )


H.W.J. Derksen, Een stadje terug naar de Rijn. In: De Gelderlander van 5, 9, 19, 20 november, 10 december 1964; 2, 7, 11, 28 januari, 22 en .. maart 1965. (Gedeeltelijk opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 149-158).

Definitive Besitznahme. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 113.
Krantenbericht over de overdracht van Huissen in de Österreicher Beobachter van 11 juni 1816.

Dirk Lueb, “Verbittering der gemoederen in deze streken”. Identiteitsvorming in de voormalige Kleefse enclaves in Gelderland en de moeizame integratie in Nederland, 1816-1866. In: B.M. Gelre deel CVII (2016), blz. 189-210,

Jan Zweers, “Heil ons dat wij Nederlandsche onderdanen wierden”. Een toekomstvisie in 1816. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 96-98.

G. van Ewijk, Uit Huissens verleden (1816-1825). In: De Nieuwe Koerier van 9, 16, 23 september, 16, 23 december 1955; 17, 24 februari, 16, 23 maart, 6, 13, 20 april 1956.

J. Zegers, Van Benelux tot Benelux; einde en begin der lage landen. In: De Gelderlander van 29 maart 1952.Belgen eisten Huissen, Zevenaar en Ravenstein.

Ferdinand van Hemmen, Zwaan op woelige baren. Historische schets van de gemeente Huissen 1818-2001. Huissen, 2004.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Goed lezen van kaft tot kaft. –Ferdinand van Hemmen: Zwaan op woelige baren-. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 109-111.
Bespreking van bovenstaand boek.

Bezoek koning Willem I op 15 juni 1818. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 46.

R.J.H. Melchers, Nieuwjaar Wensch uit 1828. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 177-179.

Huissen in 1844. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 125.

R.H. Graadt Jonckers, Gods liefdeszorgen (Na den hagelslag over en rondom Arnhem 7 Julij 1857). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 164-165.

J.H.F. Zweers, Een beschrijving van Huissen in 1862. In: Med H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 154-157; Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 25 (reactie).

J.H.F. Zweers, "Huissense" Nieuwjaarswens uit 1864/65. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 102-103.

G. Lemmens, Opnieuw de "Huissense Nieuwjaarswens". In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 38-41.

De Over-Betuwe 95 jaar geleden. In: De Gelderlander van 16 en 21 februari 1956.

J.H.F. Zweers, Huissen in 1869. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 88-92.

J. van den Boogaard, De plaag der dorpen. Herinneringen uit het leven van een kandidaat-notaris-burgemeester. Amsterdam, 1870.

J.H.F. Zweers, De plaag der dorpen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 104-106.

M.A. van de Zandt, De familie Van de Zandt en Huissen-Zand. Fragmen­ten uit mijn leven. In: Med. H.K.H. jrg 11 (1986), blz 133-137, 182-184, 215-217.

M.A. van de Zandt, Streken-Roman (Tinus neemt ons mee). Delft, 1998.
Bevat beschrijving van de jeugdjaren van Tinus van de Zandt te Huissen (1866-1880).

Dag van gebeurtenissen (30 maart 1874). In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 175.

Een Nieuwjaarswens van Antje uit 1880. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 61-62.

Th. Kemperman en A. van der Woude, Dierbare ouders. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 182-183.
Betreft Nieuwjaarswens uit 1880 die in bovenstaande titel ook werd beschreven.

H.W.J. Derksen, De gilden en de gemeenteraadsverkiezingen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 3 (1957-1959), no 2, blz. 2.

J.H.F. Zweers, Snippers uit De Gelderlander 1886-1887. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 64-67.

H.W.J. Derksen, Verkiezingspropaganda in 1887. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 50.

H.W.J. Derksen (†) en J.H.F. Zweers, Cholera in Huissen in 1892. (Vier berichten uit De Gelderlander). In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 25-28.

Emile Smit en Jan Zweers, Huissen honderd jaar geleden in honderd foto’s. Huissen, 2012. (Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen XIX).
Wat gebeurde vijftig jaar geleden ( van ... tot 3 april 1903). In: De Betuwe van 3 april 1953.

H.W.J. Derksen, "Over een candidatenlijst". In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 47-52.

H.W.J. Derksen, Over een "verkiezingsfoto" uit 1913. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 37-45.

H.W.J. Derksen, Vaarwel dan, olmen, populieren. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 69, 110, 155, 174, 180-184.

H.W.J. Derksen, Tafereel anno 1916. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 197. Uit: De Gelderlander van 28 juni 1916.

H.W.J. Derksen, Huissen in het jaar 1929. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 200-203.

G. Scholten, Bestuur en jury Carrousselver. Juliana. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 262.

J. Eeuwes, Vacantiekinderen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 111-113, 158 (reactie).
Betreft het verblijf van buitenlandse kinderen in Huissen gedurende de periode 1913-1995.

J.C. van Veldhoven, De Actie-Bouwman. In: Spiegel Historiael jrg. 18 (1983), blz. 653-660.

Landdag Kleine boeren te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 208.

Ferdinand van Hemmen, Boertjes en tuinders op draf naar bedelstaf. Actie Bouwman enorme aanhang in Bemmel en Huissen in Crisisjaren. In: De Gelderlander van 28 april 1994.

J.H.F. Zweers, De begrafenis van oud-burgemeester W. Helmich in 1935. In: Med H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 127-131.

Prins Bernard te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 181. Uit: De Gelderlander van 17 september 1937.

In en om ‘t Zwanennest. Huissens prentenboek voor jong en oud. Gemeenteverslag 1945-1952. Z.P., z.j. [1953].

J.H.F. Zweers, Een Nieuwjaarswens uit 1946. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 200.

Derk Jan Prins, Luchtfoto Huissen juni 1948 in museumwinkel. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 76.
35 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 30. Uit: De Gelderlander van 28 oktober 1946.
De in 1946 actuele grenscorrecties worden vergeleken met die in 1816.

P.G.M. Driessen, “Huissen in de rimboe”. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 57-63, 113, 182.
Betreft de belevenissen van Wim Huberts (1927-1986) in Nederlands-Indië (1947-1948).

Behouden thuiskomst Zandse jongens. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 188.
Foto van een plaquette in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum met de namen van teruggekeerde Zandse jongens 1947, 1951.

Oudjaarsavond In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 217. Uit: De Betuwe van 26 december 1947.

A.C. Hengst, De feestweek in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 1-2, 8-29, 51-52.

Cor Neijenhuis, Poster Huissen 600 jaar stad geschonken door Vrienden van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 211-212.

"Grote Torn" en Vierakkerse Poort in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 92-93.

De Rijnpoort in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 153.

J.H.F. Zweers, Bij een Nieuwjaarswens uit 1949. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 12-14.
Betreft het herstel van de toren van de kapel van het Dominicanenklooster.

I. van Hooidonk. Nieuws in een notedop (1956). In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 180-182, 201-203.

I. van Hooidonk. Nieuws in een notedop (1957). In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 25-26, 47-48, 92-93, 113-115, 178-180.

I. van Hooidonk. Nieuws in een notedop (1958). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 6-8, 47-49, 85-87.

Huissen, het “stadje van de lachende vechters”. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 11.
Betreft tentoonstelling in De Hof van Hessen over de gemeenteraadsverkiezingen in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw.

R.A.M. Vermaas, “De haat heerst in Huissen”. De Huissense politiek in de roerige jaren zestig. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 33, 35-80, 119.

H.W.J. Derksen, Annexatiestrijd rond Malburgen. In: De Gelderlander van 4, 5, 6, 7, 10 maart 1959.

E. Smit en J.H.F. Zweers, De annexatiestrijd rond Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 37, 42-58, 147.

De Slag om Malburgen. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 29.

J. Eeuwes, Bejaardenprotest “Sancta Maria” (December 1976). In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 175-179.

N. Lippmann en J. Brons, Wie schrijft die blijft. Nijmegen, 1979.

"De Klepperman". "Een Huissense Kroniek". (met een voorwoord van Jan Zweers). Huissen, 1986.

Het aanzien van 2009. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Z.p., z.j., [2010]
Blz. 58-59:  Aanslag op de koninklijke familie door de Huissenaar Karst T.