III-K Koninkrijk Pruisen (1701-1795)


J.H.F. Zweers, Bestuur(d) op z'n Pruisisch. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 129-135, 152.

E. Smit, De Pruisische tijd in Huissens Oud Archief. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 150-152.

Wie heeft dit zegelstempel van de Vierakkerse Poort ooit ergens gezien ? In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr. 1, blz. 4; Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 5.

W.J. van Baal en A.G.M. Muller, Huissens bevolkingsverloop in de Pruisi­sche tijd. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 157-161.

E. Smit, De Pruisische economische politiek en haar gevolgen voor Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 124-128.

J.H.F. Zweers, Wat een weer (weerberichten uit de eerste helft van de 18e eeuw). In: Med. H.K.H. jrg. 26, (2001), blz. 32-34, 73-75, 91-93, 143-144, 172-173.

A.J.C. Kremer, Nederlandsch te Gelder. In: De Navorscher 1885, blz. 369.
Over de invoering van het Duits te Huissen.

Jürgen Kloosterhuis, Legendäre “lange kerls”. Quellen zur Regimentskultur der Königsgrenadiere Friedrich Wilhelm I. 1713-1740. Berlin, 2003.
Blz. XLIII, 442, 486:   Informatie over Theodor Backer.

H.W.J. Derksen, Huissen leverde "langer Kerl" voor Pruisische Soldatenko­ning. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 139-146.

J.G.H.C. Essink, Echt Pruisisch. Snippers uit een oud aanteekeningenboek van St. Elisabeths convent te Huissen. In: De Katholiek 71e deel Nieuwe Reeks vijfde deel (1877), blz. 184-187.
In facsimile afgedrukt in onderstaand artikel.

H.W.J. Derksen, Huissense voorvallen als "wapen" tegen "Kulturkampf" In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 11-15.

J.H.F. Zweers, De Huissense lange Kerl Theodor Backer. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 97-101.

J.H.F. Zweers, Geen steen meer op de andere (I). In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 122-126.

E. Smit, Geen steen meer op de andere (II). In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 127-132.

J.H.F. Zweers, Het "Historischer Bericht von der Stadt Huijssen". In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 134-147.

J.H.F. Zweers, Een historische Nachricht over Huissen uit 1724. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 160-163.

       E. Smit, De Koninklijke Pruisische Loterij in Huissen (1745-1751). In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 310-315, 318-328.      

F. Gorissen, Niederrheinischer Städteatlas - Klevischer Städte - I. Heft Kleve. Kleve, 1952.

Blz. 8:              1750 en 1751, organisatie van de "Klevischer Städtekreis west seit Rheines unterwärts” 1751 en 1750, waartoe Huis­sen behoorde

Blz. 14:           1816-1821, over de organisatie van het Regierungsbezirk Kleve, waartoe Huissen als voormalige   Kleefse enklave niet meer behoorde

Blz. 63:      1765 (voor en na), over het 0/00 aandeel van de Kleefse steden w.o. Huissen in de landelijke belastingopbrengst.

J. Oppenhoff, Klevisch - Märkische Kriegslasten im Siebenjährigen Krieg. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein. Bd 127 (1935).
Blz. 87:         Huissen.

J.H.F. Zweers, Vivat Maria Theresia ! In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 76-83.

Rellen in Huissen rondom stadhuis. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 7.
Betreft de rellen in 1757. Zie ook bovenstaand artikel.

Unständige Nachrichten von der nahmens sr. kon. Majest. in Preussen den 10. 11. und 12. Merz 1763 vollzogenen Besitznehmung der Clev.= Mörs= und Geldrischen Provinzen und von den darinn vorgegangenen feyerlichen Freudensbezeugnungen über den den 15. febr. D. J. zu Hubertsburg geschlossenen Frieden. Cleve, z.j. [1763].
Blz 230-231:   Huissen.

J.H.F. Zweers, Huissen en de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 22-27.

H.W.J. Derksen, Oud-sergeant Johann Siepmann werd in 1789 Huissens stadsbode. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 147-149.

W. Fabricius, Erlauterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. Die Karte von 1789. Bonn, 1898.
Blz. 231, 237, 244, 246, 250, 252:               Huissen.