Transcripties over de Huissense geschiedenis

Veel oude documenten zijn in een voor de moderne gebruiker lastig leesbaar handschrift geschreven. In Huissen is dat des te meer het geval, omdat de plaats tot 1816 deel uitmaakte van het Hertogdom Kleef en daar in toenemende mate de Duitse taal en het Duitse schrift voor ambtelijke correspondentie werden gehanteerd.

Sinds 2013 is binnen de Historische Kring Huessen een transcriptiegroep actief. Leden van deze groep hebben diverse grotere en kleinere bronnen digitaal toegankelijk gemaakt.
De grotere bronnen staan rechtstreeks toegankelijk op de site. De kleinere documenten zijn naar herkomst samengevoegd en op datum geordend.
Alle documenten zijn via de download pagina toegankelijk.

Korte documenten gerangschikt naar datum (jaar-maand-dag)