Categorie Boeken

.

J. Voorkant Pollboek kl Voorkant Terugblik. Jaargang 2021 kl

De Waede of de Poll in het ambt Huissen.
(Adellijk huis aan de Polseweg, op de grens van Huissen en Angeren)
Door: Emile Smit, Jan Zweers en Cor Neijenhuis.
Uitgave: streekmuseum Lingewaard
Omvang: 61 bladzijden. Prijs 7,50.

Serie Terugblik. “De Betuwe beweegt”.
Uitgave Stichting Tabula Batavorum.
Met o.a een hoofdstuk over de geschiedenis van de Huissense damvereniging,
geschreven door Jan Zweers en Emile Smit. Uitgave 2021, 216 blz. Prijs 9 euro.

Foto Terugblik 2020 1kl  Boek over Cor Melchers2
De poorten van de stad Huissen (in historische afbeeldingen en reconstructies).
Door drs. Jan Zweers en dr. Emile Smit.
Uitgave van de Hist.Kr.Huessen, 2021.
20 bladzijden, A5 formaat, rijk geïllustreerd.
Prijs: leden van de Hist.Kr.Huessen: 2,00 euro. Niet-leden 2,50 euro
Cor Melchers, "Schilder van kleurende eenvoud" door Nadia de Bruin.
Huissen 2014, 128 blz.
Een uitgave met meer dan 200 afbeeldingen  van zijn schilderijen in kleur.
Prijs: € 17,50
Boek de Huissense umdracht Van steenovenhut tot kl
Uitverkocht.
Wel nog één tweedehands exemplaar aanwezig
Huissense Umdracht in bron en beeld.
Auteurs: drs. J. Zweers en J. Brons.
Uitgave: 2010, 112 blz.
Prijs: € 6,50
Van Steenovenhut tot Jotihunt.
85 jaar Scouting Huissen-Stad 1986-2021.
Door: Jan H.F. Zweers, Theo Vermaas en Ruben van Ottele.
Uitgave: Stichting Scouting Dannenburcht Huissen.
164 blz., 22,5 bij 32,5 cm, gebonden met harde kaft en veel foto's.
Prijs: 19,95
boeken hkh 1 boeken hkh 2
 Verwoest en herbouwd Huissen door
drs. J. Zweers, H. van Eimeren en W.Woudt.
Uitgave: 2019, 120 blz. 
€ 12,50
 Grenspassages,
onder redactie van dr. E Smit en L den Besten.
Uitgave 2017, 192 blz.
€ 9,50
boeken hkh 3 boeken hkh 4
 Kaarten van Huissen 1586 - 1816,
door drs. J.Zweers en dr. E.Smit.
Uitgave: 2014, 84 blz.
€ 5,00
 Canon van de Huissense geschiedenis,
samengesteld door dr. E. Smit,
met bijdragen van meerdere auteurs.
Uitgave: 2009, 108 blz. 
€ 7,50
boeken hkh 5 boeken hkh 6
 Gehuld in vlammen en rook
door V. Siepman en H. Derksen.
Huissen in september/oktober 1944.
Uitgave: 2004, 84 blz.
€ 5,00

 Huissen van Préhistorie tot Middeleeuwen
door C. Neijenhuis.
Uitgave: 2002, 88 blz.
€ 5,00

boeken hkh 7 boeken hkh 8

 Geschiedenis van Huissen
door dr. E. Smit en drs J.Zweers
Uitgave: 2000, 160 blz.
€ 7,50

 Het Ansicht van Huissen.
Een gang door Huissen aan de hand
van vooroorlogse ansichtkaarten.
Door H. Kemperman en P. Driessen.
Uitgave: 1999, 56 blz.
€ 5,00
boeken hkh 9 boeken hkh 10
Huissense kerken en kapellen
door dr. E. Smit en drs J. Zweers.
Uitgave: 1997, 79 blz.
€ 5,00 
 Van paterskerk tot patersparochie 1937 - 1957,
door drs. J. Zweers.
Uitgave: 1996, 92 blz.
€ 1,00
boeken hkh 11 boeken hkh 12
 Huissen van 1242 tot 1368
door: dr. E.Smit.
Uitgave: 1992, 52 blz.
€ 1,00
 Neercassel, Huissen en de Hollandse zending
door dr. E. Smit.
Uigave: 1979, 36 blz.
€ 1,00
boeken hkh 13 boeken hkh 14
 Huissen, eene stad des vredes, uitgave: 1977,
36 blz.. Herdruk van een in 1856
door R.H. Jonckers geschreven boek.
€ 1,00
 Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen, nummer 1.
Bevat drietal artikelen: het oudste Huissen, roerige meitijd
in 1803 en het burgerboek der stad Huissen.
Uitgave: 1987 (uitgave was gepland voor 1976), 52 blz.
Auteurs Th.H. Janssen , dr. E. Smit en drs. J. Zweers
€ 1,00
boeken hkh 15 boeken hkh 16
 Van Carbidlamp tot de rust
door P. Driessen.
Jonge Kracht in de periode 1945 - 1965.
Uitgave: 1985.
€ 5,00
 Apenkul en kattenspul.
Poesieversjes maar dan anders
door: G. Sengee en T. Spul.
Uitgave: 2004, 20 blz.
€  3,00
boeken hkh 17 boeken hkh 18
 Huissense puzzels.
Woordzoekers enz in het Huissens dialect.
Onder redactie van P. Driessen.
Uitgave: 2016, 31 blz.
€ 2,50
 De geschiedenis van de Huissense Gilden
door drs. J.Zweers, dr. E. Smit en W. van Baal.
Uitgave: 1986, 120 blz.
€ 5,00
boeken hkh 19 boeken hkh 20
 Huissen zoas 't zing en täötel.
Huissens woordenboek. Laatste editie (nr.5).
Uitgave: 2010, 160 blz.
€ 11.00
 Huussese riemelerèjkes door G.Bedeaux.
Uitgave: 2008, 71 blz.
€ 9,00
boeken hkh 21 boeken hkh 22
 Serie Terugblik. Strijd om de kansel,
met een hoofdstuk  over de ontstaansgeschiedenis
van de protestantse gemeente in Huissen,
1548 - 1660,
door drs. J. Zweers. Uitgave: 2018 
€ 6,00
 Serie Terugblik. Grenzeloos.
Met een hoofdstuk over geloofsvluchtelingen
in Huissen (1548 - 1640)
door dr. E. Smit en drs.J. Zweers.
Uitgave 2017, 170 blz.
€ 6,00
boeken hkh 23 boeken hkh 24
 Serie Terugblik. Dames en heren, appels en peren.
Met een hoofdstuk over de druiventeelt in Huissen,
door dr. E. Smit en drs. J. Zweers.
Uitgave: 2015, 206 blz.
€ 6,00
 Serie Terugblik: Mystiek rivierenland.
Met een verhaal over incestbestraffing in Huissen in 1549:
in een doodshemd rond het kerkhof,

door dr. E.Smit en drs J.Zweers.
Uitgave: 2012, 95 blz.
6,00
boeken hkh 25 boeken hkh 28
 Serie Terugblik. Schoonheid verbeeld.
Kunst in de Betuwe.
Met een hoofdstuk over de kunstenaar Kees Berendsen
door dr. E.Smit en drs J.Zweers.
Uitgave: 2013, 162 blz .
€  6,00
 Op naar de Schalkshof door P. Driessen.
Jonge Kracht 1965 - 1985.
Uitgave:: 2015, 188 blz.
€ 7,50
boeken hkh 27 boeken hkh 26
 Bettie en Bram.
Kinderboekje over een gevonden schat.
Door C. Melchers en F. van Ottele.
Uitgave: 2014, 20 blz.
€ 5,00

Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940 - 1945.
Ook in dit gedeelte van Friesland verbleven Huissense evacués.
Uitgave : 2019, 487 blz.

Door Doede Douma en Reinder Tolsma.
€ 27,50

   
   
   
Terug naar overzicht