De Kringbibliotheek 2014

Door: Drs. Robert Melchers

Aanwinsten uit 2014

De Kringbibliotheek werd ook in 2014 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. Van de nieuwste aanwinsten mag een aantal boeken en publicaties zeker vermeld worden, vanwege hun betrekking tot Huissen. Dat doe ik hieronder en bedank daarbij alle schenkers namens de Kring.

Archeologie

Ten eerste kwam via Cor Neijenhuis een lijvig archeologisch rapport binnen, genaamd: Een Romeinse nederzetting in Huissen. Het gaat over een opgraving in het verlengde van de Hortensialaan te Huissen. De locatie ligt in het plangebied Agropark II (Bergerden).
Dit verslag van archeologisch onderzoeksbureau ARC uit 2010 beschrijft de opgravings-resultaten, zoals grondsporen en vondsten, van bewoning uit de Romeinse tijd, is 255 pagina's dik en geïllustreerd.

Munten

Paul Oostervink schonk het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde nr. 100 (Amsterdam 2013). Hierin staat een artikel dat hij schreef met Theo Nissen over "Huessensche contrefeijtsels", oftewel over de muntslag in Huissen in de 17de eeuw.

Kerken

Verder kwam er richting boekenschap: Sjaloom! Jubileumeditie 1611-2011: 400 jaar protestantisme in Huissen (Huissen 2011). Deze jubileumeditie in kleur gaat over het feest, dat gegeven werd ter gelegenheid van vier eeuwen protestantse kerkgemeenschap. Ook schreef de bibliothecaris een informatief boekje in over Het orgel in de kapel van het Dominicanerklooster te Huissen dat is gemaakt door Hans Kriek.

Huissen 700 jaar stad

In het kader van de viering "Huissen 700 jaar stad" werden te Huissen in 2014 de volgende boeken uitgegeven: Ten eerste bijdrage nr. 20 van de Historische Kring Huessen, getiteld Kaarten van Huissen 1586-1818, met prachtige kleurenreproducties van oude kaarten, geselecteerd en beschreven door drs. J. Zweers en dr. E. Smit. Verder het kinderboekje Bette en Bram vinden een schat, door Femke van Ottele en Cor Melchers, en het wijd verspreide Huissen 700 jaar Stad Magazine.

Wapenkunde

Wilfried Derksen schonk een dik en rijk geïllustreerd naslagwerk over wapenkunde. Het is gemaakt door Ottfried Neubecker en genaamd Heraldiek; bronnen, symbolen en betekenis.

Genealogie Mom

Auteur Mr. F.A.J.M.J. Mom schonk zijn Genealogie familie Mom revisited (Sittard 2013). Dit is een verbetering en aanvulling op zijn bestaande werk, dat al langer in de Kringbibliotheek is opgenomen.

Tweede Wereldoorlog

De Kringbibliothecaris registreerde verder een paar kleine boeken over de Tweede Wereldoorlog. De titels hiervan zijn: Zij, die voor U paraat stonden en Bombardementen op Huissen, Market Garden en Huissen: 2 oktober 2014 - 70 jaar na 1944. Deze uitgaven komen respectievelijk van het Exodus comité en van Huissen 700 jaar Stad.

Schilder- en museumkunst

Het boek Cor Melchers, schilder van kleurende eenvoud door Nadia de Bruin kreeg een geschikte plaats. Het werk van deze bekende Huissense schilder is mooi geworden. Ook het gidsje Collectie Gelderland kreeg zijn plaats, vanwege de daarin opgenomen twee Huissense museumstukken, te weten het aardewerken bord met jaartal 1621 en de zilveren beker met St.-Laurentius.

Verhalenbundel van De Klepperman

Van Piet Driessen kwam een verhalenbundel, genaamd De Klepperman, columns over Huissen. Op deze manier blijven de columns bij elkaar bewaard in een band.

Burgemeestersfamilie Pilgrim

Tenslotte werd, zoals vele jaren, weer het jaarboek van Stichting Tabula Batavorum aangekocht, ditmaal genaamd Terugblik 15. Het had in 2014 als thema: Macht en onmacht. Betuwse bestuurders tussen 1500 en 1917.

In dit jaarboek schreven Emile Smit en Jan Zweers over "Honderdvijftig jaar Pilgrims in Huissen (1762-1911)". De familie Pilgrim heeft Huissen een aantal burgemeesters geleverd, waar veel interessante verhalen over te vertellen zijn.

Boeken in museumwinkel

Een aantal van de bovengenoemde boeken zijn te koop in onze museumwinkel. Het gaat om de reeds genoemde kaartenatlas en de boeken van Cor Melchers, de Klepperman en het jaarboek met de burgemeestersfamilie.
Zie daarvoor ook de webshop van de Museumwinkel

Doel, database en onderzoek

Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen. De Kringbibliotheek telt thans 2476 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken.

De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden.

Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: www.huessen.nl