De Kringbibliotheek in 2012

Door: Drs. Robert Melchers

De Kringbibliotheek werd ook in 2012 weer voorzien van aanwinsten, zoals aankopen en schenkingen. Van de nieuwste aanwinsten mogen de volgende boeken zeker vermeld worden:

bieb (Custom)

Vier recente uitgaven op de schoorsteenmantel van de Kringbibliotheek.
Nieuwe boeken over (oud) Huissen: ze blijven komen!

-Vroedvrouwen, heelmeesters en doctoren in Huissen, een flink werk over de vroegere gezondheidszorg te Huissen, waarover eerst nog niet veel onderzocht en gepubliceerd was;

-40 Jaor! De Bevelander Muzikanten, een gezellig en kleurrijk jubileumboek;

-Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Huissen. Ook Huissen heeft hiermee vanaf nu een goed bruikbaar naslagwerk van de oorspronkelijke kadastrale gegevens;

-Huissen honderd jaar geleden in honderd foto's. Dit is ons bijdragenummer met prachtige beelden van rond 1900.

Alle vier genoemde boeken zijn te koop in de museumwinkel van de Kring.

De Kringbibliotheek telt thans 2439 ingeschreven publicaties. Deze zijn allemaal ingevoerd in de database van de Kringbibliotheek. Hierin bevinden zich boeken met de meest diverse onderwerpen over geschiedenis. Die geschiedenis heeft meestal direct of indirect met Huissen te maken. Onder de boeken bevinden zich heel nieuwe, maar ook oude en zeer zeldzame werken. Het doel van de Kringbibliotheek is uiteraard ondersteuning bij onderzoek naar de geschiedenis van Huissen.

De Kringbibliotheek is ingedeeld in rubrieken: algemeen, oudheidkunde, archeologie en munten, staatkunde, krijgsgeschiedenis, middelen van bestaan, onderwijs, godsdiensten, (stads)recht, families en stambomen, zegelkunde, kunst en literatuur, volkskunde en heemkunde, cartografie, aardrijkskunde en plaatsbeschrijving, gebouwen en monumenten, infrastructuur, planologie, verenigingsleven, archiefinventarissen, periodieken, dialect en plaatsbeschrijving. Ook zijn er algemene naslagwerken zoals woordenboeken en encyclopedieën.

Om meerdere praktische redenen zijn enkele rubrieken -van oudsher- geplaatst op de werkruimtes van de secties die zich met die rubrieken bezighouden. Het gaat in deze gevallen om de rubrieken: “Oudheidkunde en archeologie” en “Numismatiek (munten)” bij de sectie Archeologie en om “Genealogie (families en stambomen) en heraldiek (wapenkunde)” bij de sectie Genealogie.

De Kringbibliotheek is geen openbare uitleenbibliotheek en heeft geen openingstijden. Toch kan een geïnteresseerde een afspraak maken en op aanvraag werken inzien, bedoeld voor onderzoek t.b.v. geschiedschrijving over Huissen. Eventueel kan er, tegen een geringe vergoeding, wat gekopieerd worden. Op de Kringbibliotheek is een kopieermachine aanwezig. Er werd vorig jaar weer regelmatig gebruik gemaakt door scholieren, studenten, (amateur)historici en andere onderzoekers. Bent u, voor uw Huissense onderzoek of stamboomonderzoek, op zoek naar een speciaal boek? Dan kunt u een verzoek indienen op de website: www.huessen.nl