Jaarverslag 2012

Door: E.H.J. Laurentzen

Algemeen

Met het afsluiten van het jaar 2012 sluit de Historische Kring Huessen het 37e jaar van haar bestaan af. Evenals in het verleden is ook in het afgelopen verenigingsjaar doel en streven geweest de Kring overeenkomstig haar doelstellingen te laten functioneren. Voor een belangrijk deel gebeurde dat binnen de verschillende secties van de Kring. Voor de door die secties ontplooide activiteiten wordt op deze plaats verwezen naar de jaarverslagen van die secties die elders in dit nummer staan afgedrukt. Ook het afgelopen jaar werd de jaarlijkse Kringexcursie weer georganiseerd. Op zaterdag 8 september vertrok een bus vol enthousiaste Kringleden richting Zevenaar, Anholt en Hoch-Elten . Na het bezoek aan het Liemers Museum ging de reis verder naar Duitsland voor een bezoek aan Kasteel Anholt. En op de weg naar huis nog even langs Hoch-Elten voor de St.-Vituskerk en de Drususput. Emile Smit en Wim van Baal bedankt voor deze prachtige dag. Dit jaar op 8 juni weer! De Kring presenteerde zich ook dit jaar op de Huissense dag, het Museumweekend, op de al voor de negende keer (!) georganiseerde boekenmarkt en tijdens Huissen bij Kaarslicht. Niet alleen door openstelling van het museum maar ook door het plaatsen van een kraam vóór het Kringpand waar allerlei Kringpublicaties te koop waren.

Museum

Het museum van de Kring is een vertrouwd begrip in Huissen en geniet een ruime belangstelling. Met name de regelmatig van onderwerp wisselende wisselexposities trekken vele nieuwsgierigen naar het museum. Gedurende het jaar wordt het museum niet alleen door “individuele” bezoekers bezocht, maar ook groepen van verschillende herkomst en samenstelling weten de weg naar het museum te vinden. Voor deze groepen bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door het museum. Hier­van wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt. Ook van de mogelijkheid om een rondleiding door de stad Huissen te krijgen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Ook voor educatieve doeleinden wordt geregeld een beroep gedaan op het museum en de Kringcollecties. Scholieren en studenten maken graag gebruik van de collecties van de Kring voor het maken van scripties en werkstukken. Ook in onze Museumwinkel vol met snuisterijtjes en boeken over Huissen bent u altijd welkom. Een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit ieder keer maar weer mogelijke maken is hier echt op zijn plaats.

Mededelingen & Website

De Mededelingen kon in 2012 door omstandigheden niet regelmatig verschijnen. Het bestuur zoekt naar verbreding van de redactie. De Website is op en top verzorgt en blijft continu verversen met verhalen over en uit Huissen en daardoor zeer actueel. Hiervoor past een woord van dank aan de webmaster Jos Hendriksen. Kijk dus regelmatig op onze kringwebsite www.huessen.nl en meldt u aan voor de Nieuwsbrief!

Bijdragen

Aan het eind van het afgelopen jaar verscheen een boek in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen, kortweg Bijdragen genoemd. In de Bijdragen wordt steeds een bepaald onderwerp uit Huissens geschiedenis belicht. Deze Bijdrage, van de hand van Jan Zweers en Emile Smit, was in zijn geheel gewijd aan Huissen 100 jaar geleden. Het prachtige boekje werd uitgebracht met als titel “Huissen honderd jaar geleden, in honderd foto’s”. De huidige wisseltentoonstelling is overigens aan dit thema gewijd.

Bestuur en Bestuursvergaderingen.

Bestuursmutaties vonden het afgelopen jaar niet plaats. Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar iedere eerste maandag van de maand. Tijdens zo’n vergadering komen allerlei vraagstukken aan bod. Maar we hadden ook themavergaderingen, met een specifiek onderwerp, zoals “financiën”. Het is belangrijk dat de Kring financieel gezond blijft, zeker gelet op de (negatieve) ontwikkelingen in het gemeentelijke subsidiebeleid. Maar ook de viering van Huissen 700-jaar in 2014 was zo’n themavergadering. Dus we kijken ook naar de toekomst. We vormen het bestuur nu met 7 personen, maar we streven naar 9. Als u nog een kandidaat weet, of heeft u interesse. Laat het ons weten.

Ledenbestand

Het jaar 2011 werd afgesloten met een totaal aantal leden (inclusief leden rechtspersonen en relaties) van 1000! En nog steeds hebben we dat aantal weten te behouden. Daarmee zijn we één van de grootste, zo niet de grootste, vereniging van Lingewaard. Iets waar we trots op kunnen zijn!

Ledenvergaderingen en –bijeenkomsten

De statutair voorgeschreven jaarvergadering vond in het afgelopen jaar plaats op dinsdag 17 april. Deze vergadering werd gevolgd door een lezing van drs. J. Zweers over zijn werkzaamheden aan een te publiceren Stedeatlas van Huissen en de uit te brengen kadastrale atlas van Huissen.Op donderdag 22 november werd de traditionele najaarsbijeenkomst met de leden gehouden. Gevolgd door de inmiddels ook traditionele Dialectavond. Wederom een groot succes en goed georganiseerd door onze sectie Heemkunde.

Lidmaatschappen

De Historische Kring Huessen is (ruil-) lid of contribuant van diverse zusterverenigingen en –stichtingen. In het afgelopen jaar zijn we zuster geworden van de Historische Kring Angeren.

Secretariaat

De secretaris belastte zich ook in het afgelopen verenigingsjaar met de voorbereiding van de vergaderingen, de verslaglegging daarvan en met de verzorging van de correspondentie.

Woord van dank

Tenslotte wil ik u langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor het wederom prachtige verenigingsjaar. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van u allen. Maar ook u als lid wil ik bedanken. Zonder u kunnen wij niet bestaan. Dank u wel!