Voor 2014 is gekozen geen jaarverslag van de secretaris te publiceren maar u te verwijzen naar de jaarverslagen van de diverse secties.

Jaarverslag 2013
van de secretaris
Door: ing. E.H.J. Laurentzen

Algemeen
Met het afsluiten van het jaar 2013 sluit de Historische Kring Huessen het 38e jaar van haar bestaan af. Evenals in het verleden is ook in het afgelopen verenigingsjaar doel en streven geweest de Kring overeenkomstig haar doelstellingen te laten functioneren. Voor een belangrijk deel gebeurde dat binnen de verschillende secties van de Kring. Voor de door die secties ontplooide activiteiten wordt op deze plaats verwezen naar de jaarverslagen van die secties, die elders in dit nummer staan afgedrukt.
Ook het afgelopen jaar is geprobeerd de jaarlijkse Kringexcursie te organiseren. De organisatie door Emile Smit en Wim van Baal lukte natuurlijk wel, maar uiteindelijk is de reis toch niet door gegaan. Er waren helaas te weinig aanmeldingen. We laten ons echter niet uit het veld slaan. Dit jaar gaan we namelijk op 6 september naar onze “zusterstad” Kleef. Nadere informatie krijgt u nog, maar noteer het alvast in uw agenda!
De Kring presenteerde zich ook dit jaar onder andere op de Huissense dag, het Museumweekend, de kunstmanifesatie Lingew’Art, op de al voor de 10e keer! georganiseerde boekenmarkt en tijdens Huissen bij Kaarslicht. Niet alleen door openstelling van het museum maar ook door het plaatsen van een kraam vóór het Kringpand waar allerlei Kring-publicaties te koop waren.

Museum
Het museum van de Kring is een vertrouwd begrip in Huissen en geniet een ruime belangstelling. Met name de regelmatig van onderwerp wisselende wisselexposities trekken vele nieuwsgierigen naar het museum. Gedurende het jaar wordt het museum niet alleen door “individuele” bezoekers bezocht, maar ook groepen van verschillende herkomst en samen­stelling weten de weg naar het museum te vinden. Voor deze groepen bestaat de mogelijkheid om rondgeleid te worden door het museum. Hier­van wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt. Ook van de mogelijkheid om een rondleiding door de stad Huissen te krijgen wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Ook voor educatieve doeleinden wordt geregeld een beroep gedaan op het museum en de Kring­collecties. Scholieren en studenten maken graag gebruik van de collecties van de Kring voor het maken van scripties en werkstukken.
Ook bent u altijd welkom in onze museumwinkel vol met snuisterijtjes en boeken over Huissen. Een woord van dank aan alle vrijwilligers, die dit telkens maar weer mogelijk maken, is hier echt op zijn plaats.

Mededelingen & Website
Het visitekaartje van de Kring, het Kringperiodiek Mededelingen, verscheen gelukkig weer regelmatig en wederom in een mooie layout en gevuld met prachtig en rijk geïllustreerde artikelen.
Meer dan een woord van dank voor het steeds weer bijeengaren van de copy en het zeer regelmatig uitbrengen van Mededelingen is hier echt op zijn plaats aan Piet Driessen en Jeannette Eeuwes, die de redactie vormen. De coördinatie voor het rondbrengen en versturen door Anne Driessen c.s. is een vanzelfsprekendheid geworden. Maar ook daar dank voor deze zekerheid!
Ook onze Website is op en top verzorgd en blijft continu verversen met verhalen over en uit Huissen en is daardoor zeer actueel. Hiervoor past een woord van dank aan onze webmaster Jos Hendriksen. Kijk dus regelmatig op onze kringwebsite www.huessen.nl en meldt u aan voor de Nieuwsbrief!

Bestuur en Bestuursvergaderingen.
Bestuursmutaties vonden het afgelopen jaar helaas wel plaats. Derk Jan Prins en Sanne Meijer hebben besloten te stoppen met hun bestuursactiviteiten. We zullen dit moeten respecteren en danken hen voor de getoonde inzet!
Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar iedere 1e maandag van de maand. Tijdens zo’n vergadering komen allerlei vraagstukken aan bod. We hadden ook themavergaderingen met een specifiek onderwerp, zoals “financiën”. Het is belangrijk, dat de Kring financieel gezond blijft, zeker gelet op de (negatieve) ontwikkelingen in het gemeentelijke subsidiebeleid. De viering dit jaar van Huissen 700-jaar stad was ook zo’n themavergadering. Dus we kijken ook naar de toekomst. We vormen het bestuur nu met 7 personen, maar we streven naar 9. Als u nog een kandidaat weet of zelf interesse heeft, laat het ons weten!

Ledenvergaderingen en –bijeenkomsten
De statutair voorgeschreven jaarvergadering vond in het afgelopen jaar plaats op donderdag 18 april. Deze vergadering werd gevolgd door een lezing van Emile Smit en Jan Zweers over de rijke geschiedenis van de stadskerk van Huissen. Naast de lezing was er in de kerk veel te zien en te beleven over het religieuze erfgoed. Mooie erfgoedstukken stonden speciaal voor deze avond opgesteld in de kerk. Kortom, het was een mooie kans voor iedereen om wat meer over de Stadskerk te weten te komen.
Op donderdag 21 november werd de traditionele najaarsbijeenkomst voor de leden gehouden, gevolgd door de inmiddels traditionele dialectavond. Wederom een groot succes en goed georganiseerd door onze sectie Heemkunde.

Ledenbestand
Al in 2011 werd het jaar afgesloten met een totaal aantal leden (inclusief leden rechts­personen en relaties) van 1000! En nu nog steeds hebben we dat aantal weten te behouden. Daarmee zijn we één van de grootste vereniging van Lingewaard (zo niet de grootste). Iets waar we trots op kunnen zijn! Enkele leden zijn nog niet in de gelegenheid geweest hun €. 18 te voldoen en dus is het "schone" totaal nu 983.

Lidmaatschappen
Geschiedenis en erfgoed leven steeds meer. Naast de Kring spelen ook andere verenigingen een belangrijke rol voor ons cultureel erfgoed. Naast (ruil)lid of contribuant van diverse zuster-verenigingen en –stichtingen te zijn, hebben wij besloten, nog actiever in te zetten op de samenwerking met de verenigingen, die het Huissens erfgoed ook omarmen.

Kringpand
Al jaren wordt ons kringpand “verzorgd” door Wielly van Onna. Vele vrijwilligers, bezoekers etc. gebruiken ons pand zeer intensief. Wielly bedankt, dat je het toch iedere keer weer voor elkaar krijgt om ons pand er Spik en Span uit te laten zien.
De afgelopen tijd heeft Willie Peters een computernetwerk geprogrammeerd, waarvoor Frans Pauwelsen en Wiely van Onna de hardware in ons pand hebben geïnstalleerd, geheel met diverse nieuwe computers, netwerk, server, programma’s etc., etc. Een topprestatie. Dit alles mogelijk gemaakt, via bemiddeling van Frans Pauwelsen, door de Stichting Mi Corazon.
We merken ook dat ons kringpand steeds meer het huis van de geschiedenis wordt. Een mooie ontwikkeling!

Woord van dank
Tenslotte wil ik langs deze weg alle vrijwilligers bedanken voor het wederom prachtige verenigingsjaar. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet en toewijding van u allen.
Maar ook u als lid wil ik bedanken. Zonder u kunnen wij niet bestaan. Dank u wel!