Jaarverslag 2009

door secretaris Ruud Vermaas

"Het leven vliet gelijk het vlood", dichtte Bloem al en dus zijn we weer een jaar verder en mag ik opnieuw mijn pen trekken om een korte terugblik te schrijven over het wel en wee van de Historische Kring Huessen in het afgelopen jaar. Doorbladerend door de Mededelingen denk ik dat we het er met ons allen over eens kunnen zijn dat 2009 geen slecht jaar was voor de Kring.
In het bestuur verwelkomden wij afgelopen jaar enkele nieuwe gezichten en was het even zoeken naar een nieuw evenwicht, maar – en dat zeg ik niet zonder trots – binnen de kortste keren liep de zaak weer als een trein. Met enkele (oud-) ondernemers in de gelederen en een jurist als voorzitter is de toon wat zakelijker, meer no-nonsense, maar de sfeer lijdt hier niet onder. Verder doet het bestuur wat het bestuur altijd al deed, namelijk besturen.
Nieuwe agendapunten werden deels door de politiek ingegeven. Twee grote projecten, de centrumvisie en het uiterwaardenplan, bedreigen ons inziens het historische karakter van Huissen, en het afgelopen jaar hebben wij (met name Wilfried Derksen, Henk Eerden, Erik Laurentzen en Cor Neijenhuis) veel tijd en energie gestoken in het amenderen van deze plannen. Via Mededelingen hebben we u hiervan op de hoogte gehouden. Eén conclusie moet ik wellicht nogmaals benadrukken: de Historische Kring Huessen opereert volstrekt autonoom, we hebben ons aan geen enkele belangengroepering gebonden (al werkten we uiteraard wel met andere groeperingen samen) en onze insteek was louter en alleen de zorg om het historische karakter van Huissen. Niets meer en niets minder. Eenzelfde motivatie beweegt ons ook om in de commissies  Straatnaamgeving (Robert Melchers) en Monumentenzorg (Cor Neijenhuis) te zitten.

De museumcommissie (Emile Smit, Sjaak van Wissen en Cor Neijenhuis) wist ook vorig jaar weer twee exposities te organiseren in het Hof van Hessen. De eerste tentoonstelling stond in het teken van de nieuwe canons over respectievelijk de Huissense en Lingewaardse geschiedenis. Het gedeelte over de Lingewaardse canon werd verzorgd door Maria Loonen. Persoonlijk vond ik verrassend dat Huissen nog zoveel geschiedenis deelt met de andere Lingewaardse kernen. Jarenlang riepen we in Huissen dat we (historisch gezien) weinig gemeenschappelijks hadden, maar deze gedachte is door de Lingewaardse canon en de bijbehorende expositie voorgoed achterhaald.

De tweede wisselexpositie had de Zilverkamp als onderwerp. Een mooi stukje contemporaine geschiedenis en niet alleen voor de bewoners van de Zilverkamp interessant. Stedenbouwkundig gezien was de Zilverkamp een nieuw, gedurfd project en in de jaren zeventig trok de wijk veel belangstelling uit binnen- en buitenland. En al wordt er tegenwoordig aan geknabbeld (de bielzen zijn verrot, de bankjesverdwenen en de inhammetjes “weggebulldozerd”), de typisch jaren zeventig sfeer in de wijk valt gelukkig nog terug te vinden.

Zoals hierboven al genoemd, werden we vorig jaar verrast met niet één, maar twee canons. De Huissense canon werd samengesteld door Emile Smit en dankzij een subsidie van Heijting Beheer BV konden we de Bijdrage wat meer ‘glossy’ maken dan wat u gewoonlijk van ons gewend bent. Met de nieuwe canon heeft u voortaan geen excuus meer als u wordt aangesproken op uw gebrek aan historische kennis over Huissen.

De trouwe lezers van Mededelingen kunnen we hier uiteraard niet van verdenken. Mededelingen 2009 was alweer de 34e jaargang. Chapeau voor de redactie die er telkens weer in slaagt een interessant en gevarieerd nummer persklaar te maken. Het drukken gebeurt overigens tegenwoordig door een eigen Huissense drukker; Kuipers BV. Het afgelopen jaar heeft redacteur Robert Melchers er weer veel, te veel, tijd in gestopt en het was dan ook goed dat de redactie werd uitgebreid met Derk Jan Prins en Piet Driessen. De kwaliteit van Mededelingen was weer als vanouds, met artikelen uit het verre tot nabije verleden en met heel veel foto’s. U als lezer stelt de foto’s zeer op prijs en zelf zijn we er bepaald ook niet afkerig van. Uiteraard lukt dit alleen als we ook regelmatig ‘verse’ aanvoer krijgen en tot nu toe mogen we niet klagen. Toch, gaat u alstublieft door met foto’s sturen. We kunnen er nooit genoeg hebben. Tot ons verdriet kwamen we er onlangs achter dat we bijvoorbeeld niet één foto van het oude zwembad in onze collectie hebben.

Het bestuur (en met name Gerard Nijhuis) is druk doende om de nieuwe website van de Kring te ontwikkelen. Ideeën voor de nieuwe website hebben we volop, maar de uitwerking hiervan vraagt veel tijd en geduld. Vandaar dat we de site in fasen opbouwen. De hoop is om nog dit jaar tot een afronding te komen. Enige hulp kunnen we hierbij goed gebruiken, dus als u iemand weet die redacteur of  webmaster voor de Kring wil zijn, laat het ons weten.

Bestuurslid Piet Driessen nam afgelopen zomer het initiatief om het museum vaker open te stellen. U weet, in het Hof van Hessen is ook een VVV-kantoor gehuisvest en dus konden zowel het museum als de VVV van de ruimere openstelling profiteren. Het initiatief sloeg aan en tegenwoordig is Het Hof van Hessen vier maal per week geopend, op  woensdag en vrijdag van tien tot half vijf en in de weekeinden van één tot half vijf.

De Kring, mogen we in alle oprechtheid zeggen, bruist van het leven. Twee lezingen per jaar was u al gewend van ons en ook in 2009 mocht u niet klagen over de kwaliteit van de lezingen. Ik vind het nog altijd een prestatie van formaat dat de Kring er telkens weer in slaagt om ‘eigen’ sprekers te presenteren (dat wil zeggen, uit de eigen gelederen en niet uit de ‘catalogus’) die op bevlogen wijze hun inzichten in de Huissense geschiedenis met ons willen delen. Ferdinand van Hemmen wist dit naar mijn mening uitstekend te doen met zijn lezing over de geschiedenis van de dijken in ons gebied en Jan Zweers niet minder met zijn vertoog over de ‘Brandenburgse tijd’. Nieuw vorig jaar was het zogenaamde ‘Historische Moment’, een audiovisuele presentatie in café Het Moment (vandaar de naam), uiteraard verzorgd door de sectie Beeld & Geluid van de Kring. De avond (met een gefilmd interview met Piet Arntz) trok meer bezoekers dan verwacht en dit initiatief krijgt zeker een vervolg.

Een oud succesnummer van de Kring is de jaarlijkse Kringexcursie en ook dit jaar wist de commissie (Wim van Baal, Emile Smit) weer een interessante bestemming (Breda) te vinden. De boekenmarkt, een initiatief van Kringleden Anne en Piet Driessen, ontwikkelt zich naar behoren. De Kring was met een kraam vertegenwoordigd en we waren niet ontevreden over de opkomst, noch over de verkoop. Uiteraard stonden we met onze kraam op de Huissense dag en ook de Open Monumentendag lieten we niet onopgemerkt aan ons (en u!) voorbijgaan. Voor een rondleiding rond de eigen Huissense monumenten kunt u overigens nog steeds een beroep op ons doen. De stadsrondwandelingen waren ook in 2009 weer een succes. Voor 2010 staan er geen ingrijpende voorstellen op de agenda. Wel een grote gebeurtenis: het jubileum van de Huissense processie, maar hierover krijgt u te zijner tijd veel meer te horen.