Agenda 

Zondag 12 augustus 2018 Zomerrondleiding.
Zondag 26 augustus 2018 Zomerrondleiding.
Zaterdag 1 september 2018 Boekenmarkt
Maandag 17 september 2018 Bijeenkomst met werkende leden
Dinsdag 2 oktober 2018 Herdenkingsbijeenkomst bombardement
Donderdag 14 november 2018 Ledenvergadering.