Agenda 

  2 augustus 2022  Huissense Dag
 14 augustus 2022  Zomerrondleiding met acteurs
 28 augustus 2022  Zomerrondleiding met acteurs
 3 september 2022  Boekenmarkt
 2 oktober 2022  Herdenkingsbijeenkomst bombardement
 10 oktober 2022  Bijeenkomst werkende leden
 9 november 2022  Najaars-ledenvergadering
 10  december 2022  Huissen bij Kaarslicht. Kringpand open van 16.00 - 21.00 uur
 8 januari 2023  Nieuwjaarsbijeenkomst met werkende leden