Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier


Agenda voorjaarsvergadering Historische Kring Huessen
Op woensdag 10 april 2019. Aanvang 19.30 uur in de Buitenpoort

1 Opening

2 Notulen najaarsvergadering 2018

(de notulen liggen vooraf aan de vergadering ter inzage)

3 Financiën

a – de resultatenrekening en de balans van de Historische Kring Huessen

b – de resultatenrekening en de balans van ’t Hof van Hessen

c – het verslag van de kascontrolecommissie

d – de benoeming van een nieuw commissielid

(de financiële stukken worden u voorafgaand aan de vergadering aangeboden)

4 Bestuursmutaties

Aftredend volgens het rooster zijn R. Vermaas en J. Zweers

Zweers stelt zich opnieuw kandidaat, Vermaas niet.

Pauze

Na de pauze verzorgt J. Zweers een lezing over de gevolgen van de reformatie voor Huissen.

Omwille van het geloof

Tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de aanhangers van de nieuwe godsdienst in Gelderland door met name Spaanse troepen vervolgd. Om aan hun belagers te ontkomen vond een aantal van hen een veilig onderkomen in Huissen. Toen in de jaren 70 en 80 van de zestiende eeuw Gelderland calvinistisch werd, waren het de katholieken die hun toevlucht zochten in het stadje. Wat de gevolgen waren van de komst van telkens nieuwe geloofsvluchtelingen in Huissen zal tijdens de lezing worden besproken.

Het hertogdom Kleef werd vanaf 1592 geregeerd door hertog Johan Willem. Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan maar door het onverwacht overlijden van zijn broer Karel Frederik werd hij hertog tegen wil en dank. Johan Willem was overtuigd katholiek en dus was er voor de aanhangers van het protestantisme weinig ruimte in zijn hertogdom. Wat dat betekende voor de eerste jaren van de protestante gemeente van Huissen zal eveneens tijdens de lezing aan de orde komen.


Oproep gastvrouw/gastheer voor museum Hof van Hessen in Huissen.


Het museum Hof van Hessen is op zoek naar vrijwilligers die één of meer middagen in de maand

gastvrouw of gastheer willen zijn in ons museum in het centrum van Huissen.

Kennis van historie is geen vereiste, enthousiasme is ons meer waard.

Het museum is dinsdag t.m. zondag van 13.00 uur tot 16.30 uur geopend.

Indien u belangstelling heeft nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.


Uw reactie kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Oproep voor tentoonstelling 75 jaar WO II

Voor een tentoonstelling in het stadsmuseum Hof van Hessen in Huissen waarbij we stil willen staan bij de bombardementen ,de evacuatie en de bevrijding nu bijna 75 jaar geleden, zijn we op zoek naar dierbare persoonlijke voorwerpen met een verhaal of een herinnering uit deze periode .


Bombardement op Huissen op 2 oktober 1944

Van ons lid Ton van Bon ontving ik onderstaand mailtje met, als bijlage, een unieke foto.

Tijdens het doorspitten van mijn archief kwam ik deze foto van het fatale bombardement van 2 oktober 1944 van Huissen tegen.
Het was deze dag mooi helder weer. 
De foto is gemaakt op een hoogte van ongeveer 3600 meter, en laat duidelijk de rookpluimen zien van de bominslagen.

Archeologisch onderzoek terrein AH

Na de sloop van o.a. de oude Hema is er op het braakliggende terrein archeologische onderzoek gedaan.
En natuurlijk zijn er interessante zaken ontdekt en gevonden.
Bij vele leden van de HKH rijst de vraag wat er met de gevonden voorwerpen gebeurt.
Ik heb die vraag voorgelegd aan onze sectieleider van de sectie Archeologie, Cor Neijenhuis, en hieronder leest u zijn antwoord.


Uitgebreide folder over ons Stadsmuseum Hof van Hessen

Wist u dat er uitgebreide folder beschikbaar is over ons Stadsmuseum "Hof van Hessen" en een stukje geschiedenis van Huissen ?
Deze folder is als PDF document hier te donloaden.


Huissen heeft z'n Zwaonenbord!

Een testpanel bestaande uit Bram, Luna, Maud en Tim heeft het nieuwe Zwaonenbordspel goedgekeurd en dus is het voor iedereen te kopen (op bestelling) bij het Stadsmuseum "Hof van Hessen". Het spel is ontwikkeld door Jeannette Eeuwes, Piet Driessen en gerealiseerd door Wim van der Schouw. De spelers gaan met de miniatuur Huissense zwaan op pad en proberen alle obstakels te ontwijken om zo snel mogelijk het doel te bereiken.


Transcripties van het St. Elisabethsconvent zijn ook te downloaden.

De woensdag 25 februari 2014 gepresenteerde transcripties van het Sint-Elisabethsconvent zijn ook als PDF-file te downloaden.
Bezoek hiervoor de downloadpagina.

De transcripties en de downloadmogelijkheid vind u onder "Over Huissen", "Geschreven bronnen"