Kaartententoonstelling in Hof van Hessen

In Stadsmuseum De Hof van Hessen in Huissen is vanaf deze week tot september een tentoonstelling met historische kaarten te zien. De voormalige Kleefse enclave Huissen werd vanaf 1577 meermalen uitgebreid in kaart gebracht. Bijzonder zijn de oudste kaarten, omdat daarop gebouwen ook in tekening zijn weergegeven. Er zijn bijzonder mooie exemplaren (in kopie) van te zien.

Liggend op de grens van twee hertogdommen – Gelre en Kleef – komt Huissen ook voor op vele kaarten van die gewesten. Als vanaf januari zijn daarvan originele exemplaren te zien en ook deze blijven tot september aanwezig.

De Hof van Hessen is gelegen aan de Vierakkerstraat 39te Huissen en is dagelijks behalve op maandag open van 13.00-16.30 u. Op vrijdag is het museum al open vanaf 10.00 u.

kaarten


Tentoonstelling kaarten

Sinds eind januari is in de benedenzaal van het museum de tentoonstelling “Kaarten van Gelre en Kleef” te zien. Vanaf midden maart zal ook in de bovenzaal een serie kaarten worden getoond.

“Kaarten van Gelre en Kleef” is een expositie van originele kaarten uit de zeventiende tot negentiende eeuw. Omdat Huissen ooit op de grens van beide gewesten lag, is het op kaarten van zowel Gelre en de Betuwe (aan de oostkant) als op kaarten van het Hertogdom Kleef (aan de westkant) te vinden. De kaarten zijn meestal handmatig ingekleurd en zijn dan waren kunststukjes. Maar ook kaarten zonder inkleuring zijn de moeite waard. De bij veel kaarten getoonde details met de omgeving van Huissen laten zien, dat kaartenmakers in het verleden moeite hadden met plaatsnamen en precieze grensaanduidingen. Een enkele keer lijkt zelfs Angeren in het Kleefse land te liggen.

De in de bovenzaal getoonde kaarten hebben meer rechtstreeks op Huissen betrekking. Omdat er natuurlijk maar weinig gedrukte kaarten van Huissen zijn, zal daar meer sprake zijn van reproducties van getekende kaarten. Het oudste materiaal komt uit het zogenaamde “legerboek van Huissen” uit de jaren 1577-1586. Daarnaast werd het Ambt Huissen al in 1732 gedetailleerd in kaart gebracht door Pruisische landmeters. De prekadastrale kaarten uit de jaren 1812-1818 bieden de eerste beelden van de stad. Omdat Huissen aan de Rijn ligt, komt het ook voor op een groot aantal rivierkaarten. Keuze te over dus.

Beide tentoonstellingen duren tot eind september.

Kuiperkaartje Huissenkl