Huussese Taol

Ieder jaar wordt er in de herfst door de Sectie Heemkunde een Dialectavond georganiseerd.
Centraal op deze avond staat een dictee in de Huissense taal.

Voor de preciese datum kijkt u in onze agenda en voor een verslag van de laatste avond kijkt u bij de Sectie Heemkunde