Sectie Archeologie


 Activiteiten:

* Archeologisch onderzoek (bodemonderzoek)
* Verwerken van bodemvondsten
* Scherven wassen
* Restauratie van aardewerk e.d.
* Registreren, tekenen en fotograferen van vondsten
* Publiceren van onderzoeksresultaten

Werkavond: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur
Contactpersoon: C.G. Neijenhuis, phone 026-3253997,   email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medewerkers van de sectie archeologie speuren in het terrein van De Altena naar bodemvondsten.

Jaarverslag Sectie Archeologie 2015

Door: Cor Neijenhuis, Sectieleider Archeologie

In 2015 stond nog steeds het onderzoek in het Romeinse grafveld aan de loostraat (loovelden) , dat plaatsvond in 2014, centraal.
In het voorjaar hoorden en zagen we middels een lezing van Lourens van Feijst de eerste  resultaten van de opgravingen in een Romeins grafveld langs de loostraat.
De vondst van een waardevol kamergraf in 2012 was voor de Historische Kring Huessen aanleiding om te pleiten voor dit uitgebreid onderzoek in 2014.
Leden van de historische Kring hebben zelf ook daadwerkelijk aan dit onderzoek in 2014 meegewerkt.
De sectie archeologie die alle grondverzet in Huissen nauwlettend volgt heeft ook in 2015 speciale aandacht gehad voor het grondverzet dat vooraf gaat aan de bouwactiviteteiten in loovelden.
Helaas werden maar al te vaak de uitgegraven vlakken door de bouwers weer snel aangevuld met zand.
Een van onze leden vond afgelopen jaar desondanks bij de uitgegraven grond nog een mooie vergulde mantelspeld uit de Romeinse tijd. zie bijgevoegde afbeelding .
Ook dit jaar hebben er weer verschillende bureaus die zich bezighouden met archeologische onderzoek weer een beroep gedaan op onze archieven en kennis.
Binnenshuis zijn we vooral bezig geweest met verwerken van oudere vondstcomplexen, het restaureren voor tentoonstellingen en het registreren en beschrijven van onze collectie in de database Adlib.
Theo Gerritsen onze beheerder en specialist op het gebied van oude tabakspijpen heeft de volledige collectie en zijn bibliotheek op dit gebied deze zomer overgebracht naar het museum Hof van Hessen.
Ook deze collectie wordt nu beschreven en gereed gemaakt voor registratie in Adlib.
In oktober is er op de basisschool in loovelden nog een kleine expositie te zien geweest over de Romeinse bodemvondsten uit loovelden.
De Romeinse noordgrens ,de limes, liep in die tijd door de gemeente Lingewaard .
De Romeinse vondsten uit Loovelden zijn aangetroffen in nederzettingen en een grafveld langs de grensweg die de grensversterkingen met elkaar verbond en die ter hoogte lag van de huidige Loostraat.
Dhr Johan Sluiter, Wethouder van de gemeente Lingewaard heeft hierbij kenbaar gemaakt dat hij er waarde aan hecht dat de vondsten uit de Romeinse tijd uit de wijk Loovelden ook permanent voor de bewoners van lingewaard in het stadsmuseum Hof van Hessen te aanschouwen zullen zijn .

De Historische Kring Huessen wil als beheerder van het stadsmuseum Hof van Hessen hier graag aan meewerken en door de historie van deze grenszone te tonen ervoor te zorgen dat de Limes ook voor de toekomst op de kaart blijft staan.
De gemeente lingewaard heeft samen met alle aanliggende Nederlandse gemeenten een convenant ondertekent om de Limes , die loopt van Engeland tot in Roemenië zichtbaar te maken en voor te dragen als werelderfgoed.
Een verzoek om en langdurig bruikleen van de bodemvonsten hebben we reeds in 2015 gericht aan de beheerder van bodemvondsten ,het Gelders Archeologisch Centrum in Nijmegen .

P1070812 P1070814

Een vergulde Romeinse mantelspeld uit Loovelden.

Collectie H v.d.B

 

 


Archeologie in Loovelden

In april-mei 2005 deden archeologen van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam met assistentie van kringarcheologen opgravingen in Loovelden. Het verslag van de opgraving is als nummer 139 verschenen in de reeks Zuidnederlandse Archeologische Notities onder de titel ”Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse Rijk. Opgraving in Huissen Loostraat-Zuid.” Het rapport is opgenomen in onze kringbibliotheek.