Jaarverslag sectie Archeologie 2012

Door: Cor Neijenhuis

Zoals veel van de actieve leden binnen onze Kring maken de leden van de sectie archeologie zich verdienstelijk op vele fronten Ze speuren in bouwputten naar niet of wel verwachte oudheidkundige sporen. Men houdt zich bezig met beheer van het museum het inrichten van tentoonstellingen,het beschrijven en restaureren van vondsten, vervaardigen van vitrines, geven ondersteuning bij educatieve zaken, vertegenwoordigen de kring bij evenementen of erfgoed dagen, beoordelen de meegebrachte voorwerpen en vondsten,zijn lid van de erfgoed commissie, verlenen hulp bij professionele opgravingen, afijn te veel om op te noemen. Dat is misschien ook het aardige van het actief lid zijn bij de Kring, het is gevarieerd en vol afwisseling. Denk niet dat bovenstaande een vereiste is , ieder heeft zijn eigen verdienste. Er is altijd wel iets waarmee je je nuttig kunt maken, met als prettige bijkomstigheid dat je ook beetje bij beetje(als je dat wilt) nog wat leert over de boeiende geschiedenis van Huissen. Loop eens vrijblijvend binnen, de sectie archeologie is meestal op donderdagavond aanwezig in het Hof van Hessen.

Nog iets meer over ons in het afgelopen jaar. De sectie archeologie een belangrijk bijdrage geleverd aan de wisseltentoonstellingen. Voor de tentoonstelling van Limes tot Betuwelinie is veel materiaal uit eigen collectie geleverd. Ook nu zijn er zaken speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerd. Er is zelfs een replica gemaakt van een Romeins altaar dat in de zeventiende eeuw bij Malburgen is gevonden maar waarvan allen een oude afbeelding is overgeleverd. Voor deze tentoonstelling hebben we ook een selectie van de vondsten uit de Romeinse nederzettingen in Loovelden en een belangrijk bruikleen van onze oud voorzitter de heer Th Jansen in huis gehad. De bedoeling is dat er in de toekomst meer van deze vondsten in ons Kring museum te zien zijn, maar dan langdurig

Voor het laatste onderzoek op Loovelden kreeg onze sectie dankzij de goede contacten binnen de wereld van beroepsarcheologie in 2012 weer een uitnodiging om mee te helpen in het onderzoek.

In 2012 verscheen een nieuw deel van “Heilige en Profaan”, een standaard werk over middeleeuwse draaginsignes in de serie Rotterdam Papers. In dit boek zijn drie van de insignes uit ons museum opgenomen. Een van de insignes is onlangs voor een grote expositie voor een periode van drie maanden uitgeleend aan het Gruuthuse museum in Brugge. De tentoonstelling ,waar de laatmiddeleeuwse leef- en denkwereld wordt belicht aan de hand van oude handschriften begint 22 maart en duurt drie maanden. Brugge is altijd een bezoek waard , maar nu zeker. Mogelijk kunt u dan in het Gruuthuse Museum ook de bronzen vijzel die in Huissen is gegoten door de gebroeders van Trier bewonderen.