Jaarverslag Archeologie 2014

Door: Cor Neijenhuis

Het jaar 2014 staat vooral in het teken van het onderzoek van het Romeinse grafveld in de nieuwbouwwijk Loovelden door het ADC archeo-projecten.
Van september tot in oktober zijn in zes weken tijd ruim 60 Romeinse graven onderzocht.

Aan de opgravingen hebben diverse leden van de sectie archeologie deelgenomen.

IMG 2270 (Custom)
Cor Neijenhuis en Wielly van Onna. (Foto: Th. Gerritsen)

Hoewel bekend was, dat er een Romeins grafveld lag, zou aanvankelijk een groot deel van het terrein opgehoogd worden en zou er geen archeologisch onderzoek plaatsvinden.De aanleiding voor de opgraving was de vondst van een zeer rijk kamergraf in 2012
Naar aanleiding van deze vondst is door de AWN, de landelijke vereniging van amateurarcheologen, en de Historische Kring Huessen een verzoek aan de gemeente gericht om de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, ter bescherming van de overige aanwezige graven, een aanvullend advies te vragen.
Er bestond namelijk een risico, dat er ondanks het ophogen, oppervlakkig gelegen graven bij het boren van funderingspalen of aanleg van tuinen vernield zouden worden.
De Rijksdienst heeft in overleg met de regionaal archeoloog vervolgens het advies gegeven om alles op te graven.
Dankzij de medewerking van de bouwer "Het Bouwfonds" is dit ook financieel mogelijk gemaakt.
Het zal nog enige tijd duren, voordat het onderzoek is uitgewerkt en de prachtige vondsten zijn geconserveerd.
We zullen daaraan zeker in de toekomst aandacht besteden en gaan alles in het werk zetten om de mooiste vondsten permanent in Huissen ten toon te stellen.Archeologie2

In 2014 zijn een aantal vondsten door sectieleden van de Historische Kring Huessen in de musea in Wijchen en Cuijk tentoongesteld. Hun persoonlijke verhaal bij deze vondsten in opgenomen in het boek ”Kijk eens, wat ik gevonden heb”, dat ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van de afdeling Nijmegen van de AWN verscheen.
Ook in 2014 werden door sectieleden weer bouwputten of akkers bezocht om hier archeologische informatie te verzamelen. Voor de expositie "70 jaar na dato" over de bombardementen en de evacuatie van Huissen in 1944 mochten we gebruik maken van delen van neergestorte vliegtuigen en ander materiaal uit de Betuwse frontzone van de WABO groep en dhr. H. van de Beld, waarvoor dank.In het restauratieatelier van de sectie zijn afgelopen jaar vele vondsten gerestaureerd voor de collectie of de expositie.We hebben een aanvang gemaakt om onze collectie in te voeren in de database van Collectie Gelderland. De bedoeling is om samen met 30 andere musea in Gelderland onze collectie ook toegankelijk te maken via de nieuwe media.De Historische Kring Huessen heeft op de concept Erfgoed Nota van de gemeente Lingewaard diverse zaken ingebracht. Een van de punten was o.a. het zichtbaar maken van de Limes, de Romeinse grensroute, die over Lingewaards grondgebied loopt en die o.a. gemarkeerd wordt door de vele Romeinse sporen in Huissen. De gemeente Lingewaard heeft samen met vele andere gemeenten in Nederland een convenant ondertekend om de Limes als Unesco werelderfgoed aan te merken. De Limes biedt een prachtige mogelijkheid om middels een fietsroute of een wandelpad de gemeente Lingewaard zowel letterlijk als figuurlijk op de kaart te zetten. De Limes is een uitgelezen kans voor Lingewaard om de culturele binding met Rijnwaarden en Kleef te benadrukken.

Een uitgebreide fotoreportage van deze opgraving tussen 3 en 18 september 2014 is hier te bekijken