2013 was voor de sectie Beeld en Geluid een oogstjaar.

Door: Gerard Nijhuis

Digitale opslag van beelden

Door de komst en deskundigheid van de heer Willie Peters lukte het dit jaar om een computernetwerk voor de gehele vereniging in te richten. Van onschatbare hulp was daarbij de aanschaf van extra computers en opslagcapaciteit door een genereuze gift van de stichting Corason. Daarmee wordt het mogelijk om naast de vele foto's ook filmfragmenten te digitaliseren en systematisch op te slaan. Wim Hofstede bood zich aan om het beeldmateriaal van wijlen Gerrit Meeuwsen integraal van video om te zetten naar digitale films. Hij wordt daarbij geholpen door Joop Janssen uit Angeren, Hans Hoen en Ruud Nijhuis. Dat houdt hen nog wel een tijdje bezig, maar het begin is veelbelovend. De gedigitaliseerde films worden later beoordeeld op hun waarde voor onze vereniging en met beschrijvingen per filmfragment aan het archief toegevoegd.

Beschrijving- en invoering foto's

Mede door de hulp, die we ondervonden bij het inrichten van het computernetwerk, was het mogelijk om het ADLIB-programma voor gestructureerd opslaan van gegevens dit jaar volledig in gebruik te nemen. Door nauwe samenwerking met Willie Peters slaagde Hennie Oonk er in om de mogelijkheden, die dit programma biedt, zinvol toe te passen.
Na enkele jaren zijn beste krachten aan onze sectie te hebben gegeven, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn, besloot Theo Hegeman dit jaar ermee te stoppen. Bij het beschrijven van Wie?-Wat?-Waar?-Wanneer? per foto, kreeg Hans Hoen enige tijd later versterking van Leo Tonk. Zij hoeven niet te klagen over gebrek aan werk: wekelijks wordt nieuw fotomateriaal afgegeven, dat in dank wordt aanvaard. Dat voorwerk wordt daarna opgepakt door Ruud Nijhuis en Hennie Oonk. Zij zorgen voor de opslag per computer. Jan Kemperman houdt intussen in de gaten of het opbergen van de papieren foto's in de archiefdozen, ook nadat materiaal voor exposities of publicaties is gebruikt, netjes gebeurt.

Publiekspresentaties

Op 15 maart 2013 vond in Het Moment een bijeenkomst plaats van reünisten van de voormalige huishoudschool aan de Korte Loostraat. Enkele dames die daar in de beginjaren 1960 hun opleiding hadden genoten verzochten ons om beeldmateriaal voor hun reünie. Daarvoor hebben wij toen een diapresentatie verzorgd met materiaal uit het fotoalbum over die periode, dat door een schenking in het bezit van de Kring was gekomen.
Het herdenkingsjaar van 700 jaar parochiekerk in Huissen-stad, was op 25 september 2013 voor de sectie Beeld en Geluid aanleiding om een fotopresentatie te verzorgen met de titel 'Geloofsbeleving in Huissen'. Vele geïnteresseerden zagen in Het Moment hoe in de gouden jaren van 'Het Rijke Roomsche Leven' de gelovigen massaal deelnamen aan retraites, Passiespelen, de Umdracht en andere kerkelijke feestelijkheden.