Jaarverslag van de Sectie Beeld & Geluid 2014

Door: Gerard Nijhuis

De sectie mocht dit jaar opnieuw een enthousiast werklid in de groep opnemen: Jo Meeuwsen. Samen met de zes anderen (Leo Tonk, Hans Hoen, Ruud Nijhuis, Jan Kemperman, Hennie Oonk en Gerard Nijhuis) toog hij aan het werk om het vele fotomateriaal in kaart te brengen en in het Adlib-archiefsysteem op de computer en de Kring-server op te slaan.
Voorlopig heeft de sectie daar nog voor jaren werk aan. Vooral ook omdat alle 'oude' beschrijvingen omgebouwd moeten worden naar de eisen die Adlib daaraan stelt. Als dat gebeurd is wordt het opzoeken van een bepaalde afbeelding een fluitje van een cent.
In het kader van de viering van Huissen-700 jaar Stad werd diverse malen een beroep op ons gedaan om beeldmateriaal aan te leveren voor publicaties, lezingen en tentoonstellingen. Ook voor het quizboek voor de eerste Huissense Stadsquiz werd een beroep gedaan op het beschikbaar stellen van foto's van de Kring.
De sociale media, met name Facebook, nemen langzamerhand een niet meer weg te denken plaats in bij het verspreiden van beeldmateriaal. Joop Brons werkt met zijn Facebook-pagina "Huuses Erfgoed" nauw samen met onze sectie. De wijze waarop Joop telkens weer met zijn keuze uit ons fotomateriaal de gevoelige snaar van zijn vele volgers weet te raken, lokt vele reacties uit. Met de daaruit voortkomende gegevens kunnen wij ons archief verder compleet maken.
In 2014 werd ook onze Kring-bijdrage aan de museum-website "Collectie Gelderland" zichtbaar. De eerste 50 afbeeldingen van unieke museumstukken en foto's werden aangeleverd en zijn nu landelijk zichtbaar. In de loop der tijd zal dit aantal geleidelijk uitgebreid worden. Deze website wordt wereldwijd geraadpleegd en levert interessante reacties op.
Foto's zijn en blijven een krachtig middel om te laten zien wat een historische kring voor de mensen kan betekenen. Voor 2015 staat op het programma om dit middel nog beter te gebruiken voor promotie van onze Kring. De mogelijkheden om dat te doen via website, het blad Mededelingen en sociale media zijn legio. De thans in onze sectie aanwezige - meestal oudere- vrijwilligers komen daar nauwelijks aan toe. Graag doe ik een oproep aan leden en/of belangstellenden voor het werk van de Kring om contact met ons op te nemen. Vooral jongeren met kennis en ervaring met de sociale media verwelkomen we graag in onze gelederen!