Jaarverslag Sectie Bronneninventarisatie 2013

Door: Geert Coenen

De sectie bronneninventarisatie heeft in het jaar 2013 veel werk verricht met het opbergen van oude en nieuwe documenten en krantenknipsels. In de loop van 2013 hebben we de beschikking gekregen over een laptop die op het netwerk van de Historische Kring is aangesloten. De bedoeling is om alle knipsels op het netwerk te zetten. Daardoor zal het opzoeken van oude krantenknipsels een stuk eenvoudiger geworden. De oudste knipsels van 1857 tot 1895 zijn al digitaal te raadplegen.
Er zijn diverse personen die ons archief geraadpleegd hebben om één of andere reden, zoals een studiewerkstuk of een oude woonbestemming van een boerderij. Voor het komende jaar is er nog voldoende werk te verzetten.
2014 staat in het teken staan van Huissen 700 jaar stad. In 1948 hebben we het 600 jaar stad gevierd (niet narekenen, het is historisch verantwoord!)
Een oude advertentie van de feestelijkheden van het 600 jaar stad uit de Gelderlander is hieronder afgedrukt.

bronnen Custom

Uit: De Gelderlander van 1948.