Jaarverslag Sectie Genealogie 2013

 door: Frans Pauwelsen

Dit jaar ontvingen wij ruim 50 bezoekers op ons Genealogisch Archief, waaronder dhr. Tijssen uit Montreal (Canada). Hij vertrok met tassen vol Mededelingen en boekjes over Huissen huiswaarts, na in ons gastenboek geschreven te hebben: “Geweldig interessante ontmoeting om de Huissense stamboom verder te vinden. Heel, heel hartelijk dank!" Tevens zijn er ook via onze website ruim veertig aanvragen geweest, die varieerden van een enkele datum tot een complete stamboom.
Mevrouw H. Couvreur – Westdorp (93 jaar) heeft besloten om na 29 actieve jaren haar werkzaamheden bij onze sectie te beëindigen. De Sectie heeft het project “het digitaliseren van bidprenten“ naar grote tevredenheid afgerond, momenteel zijn er in dat bestand meer dan 6000 prenten aanwezig. Er is een nieuw project gestart “Gezinskaarten”, waarin de aanwezige gezinskaarten worden geactualiseerd met correcties en aanvullende gegevens en er wordt een index gemaakt. De Huissense schoenendoosactie werd redelijk bezocht. Ook is er een regionale bidprenten dag geweest, waarop wij met zusterverenigingen gegevens en bidprenten uitwisselden en goede contacten hebben gelegd.