Jaarverslag Sectie Genealogie 2014

Door: Frans Pauwelsen

Ook dit jaar werd met regelmaat ons genealogisch archief bezocht en konden de meeste bezoekers met heel wat aanvullende informatie weer huiswaarts. De opkomst tijdens de genealogische middag (7 september) was goed, waarbij twee bezoekers, die gelijktijdig kwamen, achteraf ook nog familie van elkaar bleken te zijn. Beiden kwamen dus voor hetzelfde en konden door dit contact ook onder elkaar verder gegevens uitwisselen.

Dit jaar hebben wij veel informatie, die nu vooral digitaal is, aan het H.K.H.-bestand toe kunnen voegen. En er werden regelmatig diverse bidprentjes aangeleverd, waaronder een aantal mooie oude exemplaren, waarvoor wij als sectie de gevers erg dankbaar zijn. Dus wat dat betreft mogen de mensen vaker hun spreekwoordelijke schoenendoos bij ons komen legen!