Jaarverslag 2014 sectie Heemkunde

Door: Henk Eerden

Uit het voor Huissen bijzonder jaar 2014 zijn er weer vele hoogtepunten te melden maar helaas komen er ook dieptepunten voor. Op deze laatste punten blikken we niet terug en kan in het algemeen worden opgemerkt dat in een goede gezondheid mogen genieten van de mooie dingen in Huissen erg waardevol is. De leden van de sectie Heemkunde wil daarom altijd een steentje bijdragen om u allen te laten genieten van de rijke historie van onze woonplaats.
Dit jaar bestond ons stadje al minstens 700 jaar. Reden genoeg voor de sectie Heemkunde om het initiatief te nemen om dit jaar op 8 februari te openen met een bijzondere stadswandeling door Huissen. Die zaterdagmiddag trokken allerlei culturele verenigingen lang zeven gedenkwaardige locaties in Huissen waar iets viel te beleven. De opening van het Huissen 700 jaar werd die dag afgesloten met een lezing in de Buitenpoort.

Opening Huissen 700 jaar en teletextbericht omroep Gelderland.

20140208 stadwandeling opening Huissen700 (Custom)
 
20140208 TTxt OGLD (Custom)

De sectie Heemkunde viel dit jaar ook de “prijzen”. Een heuse ütglejjer 2014 met, bijbehorende orde van de Foekepot, viel ons ten deel. De Heren van Orde vonden de honorering en uitverkiezing van het nejje Huussese woord 2013 züpstüpke, op initiatief van de zaal, een platte ütglejjer van de sectie.
Al vijf jaar op rij organiseert de sectie Heemkunde de inmiddels legendarisch geworden dialectavond met als hoogtepunt het door Joop Brons geschreven Huusses Dictee. Ook dit jaar kon door de vele aanwezigen in de Buitenpoort weer worden genoten van het door kringpresident Jan Zweers gepresenteerde programma over en in ons Huissens dialect. Als nejje Huussese woord voor de vele zondagse evenementen werd er door de deelnemers gekozen voor het woord Huussenement.
In 2014 heeft de sectie Heemkunde, bestaande uit of gesteund door Jan Wannet, Jan Willemsen, Joop Brons, Tonnie Rijnders en Henk Eerden, naast vele andere activiteiten en verplichtingen, de rijke cultuurhistorie en folklore van Huissen uitgedragen. Kijk bijvoorbeeld maar eens op facebookpagina “Huusses Erfgoed” waar Joop Brons de ruim 2000 volgers uit Huissen en omstreken dagelijks laat genieten van ons culturele erfgoed.