Jaarverslag van de transcriptie groep over 2015

Onderdeel van de sectie Bronneninventarisatie.

Door: Gonny van Dijk-Koelman

Ruim drie jaar zijn we bezig om oude handschriften van Kronieken, akten, brieven, inventarisaties, enz. te ontcijferen en digitaal toegankelijk te maken.
Ons eerste gezamenlijk voltooide project “Kroniek van het Sint Elisabeth Convent te Huissen” (1667-1752 en 1782-1801) hebben we begin 2015 op schijf aan de voorzitter van HKH kunnen aanbieden. Online is het voor iedereen toegankelijk.
Andere voltooide projecten zijn: Huwelijksaktes Burgerlijke stand (1831-1892), Rituaal van het St. Elisabeth Convent (1645-1825), Parochie memoriaal (1873-1924), Consistorieboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1741-1772), Briefverkeer van de schepenen van Huissen met de landdrost van Gelderland in Arnhem (1808-1809), Notariële stukken van Familie Arends wonende De Steeg Huissen (einde 19de eeuw) en Extract uit het Register der RESOLUTIEN van den MINISTER VAN FINANCIEN van 1816, Inventarisatie van goederen Elisabeths Convent t.b.v. een veiling (1812)
Sinds september 2015 lezen we ook weer gezamenlijk speciaal daarvoor geselecteerde teksten. Daaruit komt informatie die zich rechtstreeks leent voor een artikeltje in Mededelingen.
Onder leiding van Dr. Emile Smit hebben we een vruchtbaar jaar achter de rug.