Jaarverslag van de transcriptie groep over 2016

De werkgroep bestaat nu uit acht medewerkers: Rein van Berkel (voorzitter), Grady van den Brink, Gonny van Dijk, Simon Groenen, Ine Hulzink, Lars van Nightevegt, Jurjen Tak en Emile Smit. We hebben de dropbox in gebruik genomen om gezamenlijk werk online te kunnen volgen. Iedereen, die daarvoor gemachtigd is, kan op elk tijdstip zien, wat de ander doet en dan aanvullingen of verbeteringen aanbrengen. De passeerdata van de akten, die in de manuscripten worden aangeduid met de naam van het feest van de desbetreffende heilige, zijn nu als volledige datum (dag-maand- jaar) in de transcriptie opgenomen. Hiervoor wordt Grotefend Taschenbuch der Zeitrechnung geraadpleegd. Ontbrekende en moeilijk leesbare folio’s moeten opnieuw in het archief in Arnhem worden gefotografeerd. Er wordt besloten om teksten die in het Latijn geschreven zijn niet alleen te transcriberen, maar ook de vertaling erbij te zetten. De grootste behoefte aan manuscripten-transcriptie komt voor bij de Duitse brieven en stukken. Hiervoor is kennis van het Duitse Fraktur schrift nodig. Maar oefening baart kunst. En zo krijgen we ook dit weer onder de knie. De transcripties moeten goed en gemakkelijk vindbaar op de site gezet kunnen worden. Dit wordt besproken met Jos Hendriksen de webmeester. Kleinere stukken kunnen worden opgeslagen in chronologische volgorde en grotere stukken worden voorzien van een inleiding om opzet en betekenis duidelijk te maken voor de toekomstige leken-lezer. Aan Geert Coenen wordt gevraagd de digitale en hardcopy-versies van de transcripties op te bergen. Door drie leden wordt nog aan een extra transcriptiecursus in Zutphen deelgenomen.

Afgerond werk:

1. Extract uit het Register der RESOLUTIEN van den MINISTER VAN    FINANCIEN van 1816

2. Consistorie-verslagen van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1657-1685)

3. Briefverkeer van de schepenen van Huissen met de landdrost van Gelderland in Arnhem (1808)

4. Brief aan de Koning (Willem 1) over het bedelaarswerkhuis (1818)

5. Toespraak van kerkmeester Putters bij het 25-jarig bestaan van het Dominicanenklooster (1883)

6. Inventarisatie van goederen Elisabeths Convent t.b.v. een veiling (1812)

7. Kadasterbrief uit 1796 betr. Schaapskamp (Hypothequen Schein)

8. Parochie memoriaal (1873-1924)

9. Notariële stukken van familie Arends wonende De Steeg Huissen (eind 19de eeuw)

10. 2 Brieven van Johan van Kleef (1498)