Liedjes in Huussese Taol

De Slubkes met De Knapperike

De Slubkes met Ien Huusse vul j owriek

De Slubkes met Ons Huusse blief

De Slubkes met Als in Huissen de sterren stralen

De Slubkes met Vrejerslied

 


A's ien Huusse 'de sterre straole' (met tekst)