Werkgroepen

Bij de Historische Kring Huessen zijn een zestal werkgroepen actief:

Beeld en Geluid: inventariseert en beschrijft beeld- en geluiddragende documenten, digitaliseert deze en slaat ze op in een databestand.

Heemkunde: inventariseert folklorische gebruiken, -namen, -spreekwoorden, -kleding. -ambachten enz.

Archeologie: verricht archeologisch bodemonderzoek en restaureert-, tekent- en fotofrafeert deze bodemvondsten.

Bronneninventarisatie: archiveert documenten en krantenknipsels, verricht archiefonderzoek.

Transcriptiegroep: transcribeert oude documenten

Genealogie: registreert genealogische (familie)gegevens, reconstrueert stambomen, beheert bidprentjes.

iconiconicon