Algemeen

H.W.J. Derksen, "Vuyrmeisteren" in het Huissen van de veertiende eeuw. In: Programma­boekje ter gelegenheid van de opening van de nieuwe brand­weer­garage Huissen op 30 augustus 1975. Huissen, 1975. blz. 39.

J.H.F. Zweers en E. Smit, Brandpreventie (1567). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 147-149.

H.W.J. Derksen, In 1700 kreeg Huissen eerste brandspuit. In: De Gelder­lander van 16 juni 1965.

H.W.J. Derksen, 275 Jaar geleden kocht Huissen zijn eerste slangbrand­spuit. In: Program­maboekje ter gelegen­heid van de opening van de nieuwe brand­weer garage Huissen op 30 augustus 1975. Huissen, 1975. blz. 15-35.

P.G.M. Driessen, De Huissense brandweer in 1812. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 161.

Bluschgereedschap (1839). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 5.

J.H.F. Zweers, De oprichting van de vrijwillige brandweer in 1849. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 96-99.

Wim Roelofs, Brandweer Huissen 150 jaar. In: Brandende kwesties kwartaaluitgave van de regionale brandweer Arnhem e.o. jrg. 4 (1999) nr. 2 blz. 12.
Dit artikel is gebaseerd op het bovenstaande artikel.

Huissense brandweer anno 1896. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 46.

J.H.F. Zweers, Twee foto’s van de Huissense brandweer uit 1896. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 162-164.

H.W.J. Derksen, Verzetskruis voor ("oude") brandweer. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 83-84, 103-104.

Wisselexpositie over de Huissense brandweer. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz.10-13, 20.

E. Smit, De stadsbrand van 1493. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 81-84.

J.H.F. Zweers, Brand en brandbestrijding in Huissen (1697-1729). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 150-155.

J. Knuiman, Brand ! In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 168.

Brandgevaar (1743/44). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 174.
Snipper.

Brand (1819). In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 48. Uit: De Arnhemsche Courant van 9 januari 1819.

Brand bij Louwrens. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 167. Uit: De Arnhemsche Courant van 5 juli 1856.

Brand in de kerktoren (1871). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 31.

Brand (1878). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 34.

Brand (1881). In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 165.

Branden in de krant (1886-1890). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 14-16.

Brand (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 8. Uit: De Gelderlander van 8 april 1886.

Brand (1887). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 90. Uit: De Gelderlander van 6 oktober 1887.

Brand bij M. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 186. Uit: De Arnhemsche Courant van 31 oktober 1889.

Brand Bloemstraat (1890) In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 112.

Branden In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 164. Uit: De Gelderlander van 9 maart 1883.

Betreft brandverzekering.

C. Neijenhuis, Een nooit gebouwde brandweerkazerne. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 49, 80-81.

H.W.J. Derksen, Hadden de Gilden schouwrecht ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no 4, blz. 8-10; no 5, blz. 11-12; no 6, blz. 4, 8 jrg. 2 (1956) no 4/5, blz. 6.

H.W.J. Derksen, Bezaten Huissense gilden schouwrecht ? Gildekroniek bestrijdt stelling van Ir Oedin. In: De Gelderlander van 21 juni 1955.

H.W.J. Derksen, Sint Gangulphus bezat recht wegen te schouwen. In: De Gelderlander van 24 juni 1972.

De weg via Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 131.
In de 16e eeuw reisde de Nijmeegse magistraat via Huissen naar Arnhem.

Beklinkering (1905). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 144.
Betreft het bestraten van de Lange Kerkstraat.

J.H.F. Zweers, Duiker of riolering ? In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 37, 67-69.

H.W.J. Derksen, 70 jaar geleden in Huissen nieuwe (inmiddels vervangen) riolering. In: De Gelderlander van 9 oktober 1957.

"De Zon" met urinoir. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 98.

H.W.J. Derksen, Vijftig jaar geleden: géén badhuis in gemeenteschool. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 30-31.

H.W.J. Derksen, De geschiedenis van de Posterijen. In: De Nieuwe Tijd van 3 maart 1950.

Postsak op Arnhem. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 182.

Onbevoegd. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 77.

Betreft de aanstelling van een pakket- en brievenbezorger in 1848.

Theods. ten Westenent. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 172.
Betreft diens aanstelling tot briefbesteller.

H.W.J. Derksen, Huissens Tante Pos gebruikte één s ...In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 23.

Oudste Huissense poststempel (1901). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 100.

Koos Meeuwsen, Graaf die kerel op. Wie zegt nu zoiets? In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 116-118.

Betreft een door door de klerk Leo Paping op het postkantoor verstuurde ansichtkaart in 1906.

Laatste poststempel en notulen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 85.
Betreft de laatste notulen van de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Huissen (2000).

G.H. Bedeaux, Huissen, Huisen en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 166-171 en Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 72-73 (reactie van K. Meeuwsen).

H.W.J. Derksen, Het voormalige postkantoor in de Weverstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 38-39.

H.W.J. Derksen, Op 15 september 1937 werd het huidige postkantoor geopend. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 170-172.

Betreft het postkantoor hoek Langestraat-Weverstraat.

Telegraafcommissie (1887). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 122.
Twee snippers.

C.J.M. Klomp-Tonk, Watergebruik op het platteland. In: Med. H.K.H. jrg 23 (1998), blz. 166-173.

H.W.J. Derksen, Pompeblad no 1.(Vouwblad) Huissen, 1973.

E.H.J. Laurentzen, De Huissense stadspompen. In:Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 70-74.

Th.H. Janssen, Onderdeel van oude Markt-pomp. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 144.

J.H.F. Zweers, De bouw van de hardstenen Marktpomp. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 59-62.

Tweemaal de stadspomp op de Markt. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 119.

Pomp in de Langestraat. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 127.

Waterpomp Kersten (1926). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 99.

Piet Driessen, Er was nog een “stads”pomp. In: Med. H.K.H. jrg 35 (2010), blz. 20.
Betreft een openbare pomp in de Wijngaarden.

L.R. Maassen, Een goede buur ...In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 19-22.
Betreft de afvoer van hemelwater vanaf de pastorie in 1770.

J.H.F. Zweers, De Burchtgracht in 1871. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 155-157.
Betreft de toestand van bestrating en hemelwaterafvoer.

J.H.F. Zweers, Straatverlichting in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 118-121; jrg. 16 (1991), blz. 36 (reactie).

E.H.J. Laurentzen, De route van de lantaarnopsteker. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz.  4-7.

De torenuurwerken in 1883. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 113.

Telefoongids (1915). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 108.

Kleppen (1838). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 19.

Th.H. Janssen, De man met 't Blèk. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 27-31, 40-45.

H.W.J. Derksen, Stadsomroeper. In: De Gelderlander van 2 december 1954.

Het "Blèk" van de stadsomroeper: ƒ 3,50. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 67.

Vuilnisophaaldienst in 1847. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 144.

Eerste Huissense lijkwagen (1906). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 31.

Beklinkering (1903-1907). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 96-97.

Huissen Stad 3 X 16. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 30, 71 (Reactie).