IV-A Vesting en stadsmuur

Emile Smit, De stad Huissen. In: Jan Willemsen (e.a.) (red.) “De Betuwe graaft zich in”. Militair –strategische objecten in het Rivierenland. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum. Opheusden, 2011, blz. 19-26.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Huissen. In: T. de Kruijf (e.a.) (red.) Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Overijssel en Gelderland. Utrecht, 2019, blz. 244-246.

R.J.H. Melchers en E.H.J. Laurentzen, De stadsmuur: tussen burcht, poorten en torens. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 153-160.

Onthulling borden bij stadspoorten. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 13-14.

Jaarboek 1975, Stichting Menno van Coehoorn. Den Haag, 1976.
Blz. 78:                         Resten stadsmuur in de Walstraat.

Th.H. Janssen, De Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 189-190, 193-227, 235-236.

Th.H. Janssen, De Arnhemse Poort te Huissen. In: Jaarverslag 1981 A.W.N. Afdeling Nijmegen e.o. blz. 13-15.

Huissen conserveerde stadspoortresten. In: Gelderland Nu jrg. 13 (mei 1982), blz. 20.

Onthulling infopaneel Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 73, 78-79.

Jan Wannet, Onthulling gerestaureerde Arnhemse Poort. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 34 (2021), nr. 3, blz. 25.

1948 "Herbouwde" Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 289.

50 Jaar geleden: l'histoire se répète ... In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976) no 4, blz. 21.

Oude Stadsmuur. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 41, 75.
Foto uit 1949.

J. Zweers en H.W.J. Derksen, Monument maar ... toch gesloopt. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 3, blz. 2.

Deze Muur in stadsdam blijft bewaard. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 3, blz. 23.

H.W.J. Derksen, Patersgracht Huissen rest van oude burchtgracht. In: De Gelderlander van 1 september 1973.

Th.H. Janssen, Kloosterlaan een verdedigingswal. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 137-138.

Jan Zweers en Emile Smit, De poorten van de stad Huissen in historische afbeeldingen en reconstructies. Huissen, 2021.

"Huissen aan de Landszijde Kleefs". In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 2.

C.G. Neijenhuis, De Vierakkerse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 118-127, 153, 176-188.

Informatiebord vernieuwd. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 33.
Betreft het informatiebord over de Vierakkerse Poort.

Atlas van Historische Vestingwerken. Uitgave. Stichting Menno van Coehoorn. Dl II (1960).
No XVI: De burcht te Huissen.

"Grote Torn" en Vierakkerse Poort in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 92-93.

J.H.F. Zweers, Huissen vanaf de Rijn gezien rond 1660. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 37, 55-59, 79.

Uit de stadsrekening 1697/98. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 197.

R.J.H. Melchers, Rijnpoort herbouwd in 1936. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 98-99.

De Rijnpoort in 1948. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 153.