Laak

H.W.J. Derksen, Huissen: 4 eeuwen geleden lag Schalkshofstede aan de Laak. In: De Gelderlander van 14 september 1968.

H.W.J. Derksen, Huissen; Die Layck en Bijnenfeldt thans. In: De Gelder­lan­der van 19 september 1968.

Hans Hoen, De Rozenkrans. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 103-104.

Betreft de familie Buurman in de Huismanstraat.