Altena

E. Smit, Vechtpartij bij "De Altena" in 1803. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 74-78.

Naam "De Altena" blijft gehandhaafd. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 157.

J.H.F. Zweers, Van Altena tot Zorgcentrum. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 109, 111-120 (reactie in Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 36).