Carnaval in Huissen

Vastenavond of carnaval wordt al eeuwenlang in Huissen gevierd. Zo is bekend dat al in 1642 een vastenavondsviering, met dragen van maskers en ganstrekken, door de protestantse ambtsman van het katholieke Huissen werd verboden. Dat hielp niet en dit verbod is gevolgd door meldingen van verboden in de daaropvolgende decennia. Ook zijn er meldingen van vastenavondsvieringen in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw.
In 1952 is de eerste Carnavalsvereniging opgericht "de Foekepot"
Deze vereniging werd in 1955 voortgezet in De Kraonige Zwaone.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van het Huissense carnaval dan kan dat via https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraonige_Zwaone of https://www.dekraonigezwaone.nl/

Onderstaande film toont opnamen van de carnavalsviering in 1961-1962 en "als contrast" de 2e film over de viering in 2022