Gildekapel

H.W.J. Derksen, Het tot stand komen van de kapel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg IV (1971), nr I, blz. 3-5.

H.W.J. Derksen, De inrichting der kapel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg IV (1971), blz. 5-12.

H.W.J. Derksen, Huissense gildenkapel unicum. In: Gelderland nu jrg 4 (1973), no 6.

Jan Wannet, De gilde-kapel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), blz. 16-18.