Looveer

R.J.H. Melchers, Karel van Gelre’s boerderij aan het Looveer… In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 131-137.

Monument bij het Looveer. In: Driepas jrg. 21 (2004), nr. 3 blz. 67.