VII.C. Wederdopers

J.A.G.C. Trosée, Hees en Hendrick Hanssen. In: B.M. Gelre XXXVII (1934), blz. 125-161.
Blz. 145:       1569, De van wederdoperij beschuldigde Hansen is vanuit Nijmegen gevlucht naar Huissen.