Downloadpagina.

U kunt de teksten en bijlagen als PDF-bestand downloaden via onderstaande links

Kroniek van het Sint-Elisabethsconvent (1667-1802)

Rituaal van het Sint-Elisabethsconvent (1718-1825)

Registrum Memoriale Parochiae vanaf1874 en latere jaren

Het Cartularium van het Sint-Elisabethsconvent te Huissen 1583

Legerboek van Huissen 1577

    Bijlagen bij het Legerboek

    Bijbehorende kaarten in hoge resolutie

Het gildeboek van het Sint-Laurentiusgilde

De Verordeningen, aanstellingen en eedsafleggingen in Huissen, 1394-1667

Regels en Rechten voor Huissen (16de eeuw)

Rekening van de Martinitins 1794-1795


Stadsrekeningen

Stadsrekeningen 1697-1698

Stadsrekeningen 1713

Stadsrekeningen 1740

Stadsrekeningen 1741

Stadsrekeningen 1741-1742

Stadsrekeningen 1742-1743

Stadsrekeningen 1743-1744

Stadsrekeningen 1744-1745

Stadsrekeningen 1745-1746

Stadsrekeningen 1747-1748

Stadsrekeningen 1748-1749

Briefwisseling tussen stads-chirurgijn Schmidt en Kleef/Berlijn (1789)

17890119 Kopie van brief van chirurgijn Schmidt aan het Generaldirektorium in Berlijn
17890128 Brief aan het Generaldirektorium te Berlijn betreffende. de vergoeding aan de Stadts-chirurgijn
17890217 Besluit over vergoeding aan de stads-chirurgijn Schmidt uit Huissen
17890701 Brief van chirurgijn Schmidt aan het Generaldirektorat in Berlijn
17890701a Reactie van ge-erfden op de vraag van chirurgijn Schmidt
17890813 Brief van Krieges- und Domainen-Cammer uit Kleef aan het Generaldirektorium te Berlijn
17890908 Bevestiging van de toekenning van 15 Rtl jaarlijks door Berlijn

 

Korte documenten gerangschikt naar datum (jaar-maand-dag)

17960502 Gerechtelijke bevestiging betreffende de Schaapskamp
18031111 Verpachting grond RK Armbestuur
18460303 Testament van Hendrik Gerritsen
18831017 Toespraak van de Huissense kerkmeester Putters bij het 25-jarig bestaan van het Dominicanenklooster op 17 oktober 1883